Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa GMINA Petycje 2021 Zbiorcza informacja na temat składanych petycji za rok ubiegły
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zbiorcza informacja na temat składanych petycji za rok ubiegły, bieżące, menu 214 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zbiorcza informacja na temat składanych petycji za rok ubiegły

Zbiorcza informacja na temat składanych petycji za rok ubiegły

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2020 do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie wpłynęło 14 petycji w tym:

Pięć skierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie:

 1. Petycja z dnia 05.04.2020 r. (data wpływu - 06.04.2020 r.) Apel o odstąpienie od wszelkich przygotowań do wyborów w dniu 10 maja 2020 r.

  Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.05.2020 r. e-mailem (01.06.2020 r.).
  Petycję uznano za bezprzedmiotową.

 2. Petycja z dnia 26.05.2020 r. (data wpływu 27.05.2020 r.) dotycząca wykorzystania środków na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

  Udzielono ustnej odpowiedzi w dniu 1 czerwca 2020 r. podczas rozmowy telefonicznej w zakresie zawartym w petycji. Wnoszący petycję nie oczekiwał na pisemną odpowiedź.
  Petycja bezzasadna.

 3. Petycja z dnia 27.07.2020 r. (data wpływu 28.07.2020 r.) w sprawie poprawienia stanu nawierzchni drogi prowadzącej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.

  Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 04.09.2020 r. Pismo wysłano pocztą tradycyjną.
  Petycja bezzasadna.

 4. Petycja z dnia 24.09.2020 r. (data wpływu 24.09.2020 r.) w sprawie przekazania placówkom oświatowym programu „PrzyGOTUJMY lepszy świat”.

  Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.09.2020 r. e-mailem (29.09.2020 r.) oraz przekazano petycję podmiotom właściwym do jej rozpatrzenia.

 5. Petycja z dnia 26.10.2020 r. (data wpływu 26.10.2020 r.) w sprawie przekazania placówkom oświatowym oraz  wietlicom programu „Się gra się ma… Playroom z Wyobraźni”.

  Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.10.2020 r. e-mailem (29.10.2020 r.) oraz przekazano petycję podmiotom właściwym do jej rozpatrzenia.

Dziewięć skierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie:

 1. Petycja z dnia 06.12.2019 r. złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego przekazana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego pismem z dnia 06.03.2020 r. (data wpływu 11.03.2020 r.).

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr XXXII.194.2020 z dnia 09.04.2020 r., w której pozostawiono petycję bez rozpatrzenia. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 10.04.2020 r. pocztą tradycyjną.

 2. Petycja z dnia 24.03.2020 r. (data wpływu 25.03.2020 r.) w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniami.

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr XXXVI.212.2020 z dnia 24.06.2020 r., w której pozostawiono petycję bez rozpatrzenia. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 25.06.2020 r. pocztą elektroniczną – (e-mail).

 3. Petycja z dnia 24.03.2020 r. (data wpływu 27.03.2020 r.) w sprawie okresowego zawieszenia opłat ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu użytkowania wieczystego - przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr XXXVI.213.2020 z dnia 24.06.2020 r., w której uznano petycję za bezzasadną. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 25.06.2020 r. pocztą tradycyjną.

 4. Petycja z dnia 25.03.2020 r. (data wpływu 02.04.2020 r.) w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniami - przekazana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr XXXVI.212.2020 z dnia 24.06.2020 r., w której pozostawiono petycję bez rozpatrzenia. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 25.06.2020 r. pocztą elektroniczną – (e-mail).

 5.  1) Petycja z dnia 02.04.2020 r. (data wpływu 03.04.2020 r.) złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
  2) Petycja z dnia 02.04.2020 r. złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  przekazana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia 20.04.2020 r. (data wpływu 24.04.2020 r.).

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr XXXVI.214.2020 z dnia 24.06.2020 r., w której uznano petycję za
  niezasługującą na uwzględnienie. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 25.06.2020 r. pocztą
  tradycyjną.

 6. Petycja z dnia 26.03.2020 r. (data wpływu 27.03.2020 r.) o podjęcie w ramach swoich kompetencji działań, które zminimalizują straty firm zarejestrowanych i działających na terenie województwa, w związku z zaistniałą i dynamicznie pogarszającą się sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem.

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr XXXVI.215.2020 z dnia 24.06.2020 r., w której uznano petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 25.06.2020 r. pocztą tradycyjną.

 7. Petycja z dnia 11.12.2020 r. złożona w interesie publicznym w zakresie przyjęcia uchwały dotyczącej równego
  traktowania mieszkańców gminy Kunów przez władze publiczne oraz uzyskania pisemnej gwarancji odpowiedzialności prawnej i finansowej ze strony producentów szczepionek.

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr L.313.2021 z dnia 28.01.2021 r., w której uznano petycję za bezzasadną. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 02.02.2021 r. pocztą tradycyjną.

 8. Petycja z dnia 14.12.2020 r. (data wpływu 15.12.2020 r.) złożona w interesie publicznym w zakresie przyjęcia uchwały dotyczącej równego traktowania mieszkańców gminy Kunów przez władze publiczne oraz uzyskania
  pisemnej gwarancji odpowiedzialności prawnej i finansowej ze strony producentów szczepionek.

  Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr L.314.2021 z dnia 28.01.2021 r., w której uznano petycję za
  bezzasadną. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 02.02.2021 r. pocztą tradycyjną.

 9. Petycja z dnia 20.12.2020 r. (data wpływu 21.12.2020 r.) złożona w zakresie przyjęcia uchwały dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terenie gminy Kunów.

  Rada Miejska w Kunowie podjęła  uchwałę Nr L.315.2021 z dnia 28.01.2021 r., w której uznano petycję za
  bezzasadną. Przesłano odpowiedź wnioskodawcy pismem z dnia 02.02.2021 r. pocztą tradycyjną.

Metryka

sporządzono
2022-10-05 przez Marta
udostępniono
2022-10-05 00:00 przez Ziemba Iwona
zmodyfikowano
2022-10-10 13:38 przez Ziemba Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
51
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.