Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021 r., bieżące, menu 271 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021 r.

2021 r.

Uchwała Nr LXVI.446.2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2022 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej | Data wprowadzenia: 2022-01-05 07:27:35.

Uchwała Nr LXVI.445.2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2022 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodnicząca Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:56:13.

Uchwała Nr LXVI.444.2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Pożarowej Rady Miejskiej na 2022 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Pożarowe | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:53:59.

Uchwała Nr LXVI.443.2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2022 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:51:54.

Uchwała Nr LXVI.442.2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2022 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:49:40.

Uchwała Nr LXVI.441.2021

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:47:40.

Uchwała Nr LXVI.440.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:35:47.

Uchwała Nr LXVI.439.2021

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:34:21.

Uchwała Nr LXVI.438.2021

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów oraz poprzez wyłączenie części terenów przynależnych do Gminy Ćmielów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:30:45.

Uchwała Nr LXVI.437.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:25:56 | Data modyfikacji: 2022-01-05 09:18:42.

Uchwała Nr LXVI.436.2021

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:16:08.

Uchwała Nr LXVI.435.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:07:00 | Data modyfikacji: 2022-01-05 09:00:59.

Uchwała Nr LXVI.434.2021

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:02:08 | Data modyfikacji: 2022-01-05 08:54:32.

Uchwała Nr LXVI.433.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Miłkowska Karczma

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2022-01-04 14:58:06 | Data modyfikacji: 2022-01-05 15:40:34.

Uchwała Nr LXVI.432.2021

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2022-01-04 14:55:25.

Uchwała Nr LXVI.431.2021

o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 14:38:01.

Uchwała Nr LXVI.430.2021

w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 14:35:55.

Uchwała Nr LXVI.429.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2022 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:46:38 | Data modyfikacji: 2022-01-05 08:53:01.

Uchwała Nr LXVI.428.2021

w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:41:26.

Uchwała Nr LXVI.427.2021

w sprawie zwolnień w podatku rolnym na obszarze Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:39:35.

Uchwała Nr LXVI.426.2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:36:25 | Data modyfikacji: 2022-01-04 13:36:54.

Uchwała Nr LXVI.425.2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022-2035

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:34:58.

Uchwała Nr LXVI.424.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:31:48 | Data modyfikacji: 2022-01-04 13:32:52.

Uchwała Nr LXVI.423.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:30:25 | Data modyfikacji: 2022-01-04 13:32:29.

Uchwała Nr LXV.422.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-12-17 15:04:34.

Uchwała Nr LXV.421.2021

w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla, będzie przysługiwała dieta

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-12-17 14:58:38.

Uchwała Nr LXV.420.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-12-17 14:55:44.

Uchwała Nr LXV.419.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Załącznik Nr 1 do uchwały (*.pdf)

Załącznik Nr 2 do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-12-17 15:05:57.

Uchwała Nr LXIV.418.2021

 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie na 2022 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:51:56.

Uchwała Nr LXIV.417.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:36:00.

Uchwała Nr LXIV.416.2021

o zmianie uchwały o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:33:55.

Uchwala Nr LXIV.415.2021

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:29:18.

Uchwała Nr LXIV.414.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Boksycce

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:25:03.

Uchwała Nr LXIV.413.2021

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:23:42.

Uchwała Nr LXIV.412.2021

w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:17:30.

Uchwała Nr LXIV.411.2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:13:26 | Data modyfikacji: 2021-11-30 13:14:01.

Uchwała Nr LXIV.410.2021

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2022 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:10:34 | Data modyfikacji: 2021-11-30 13:12:08.

Uchwała Nr LXIV.409.2021

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:07:33.

Uchwała Nr LXIV.408.2021

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2022

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:05:27.

Uchwała Nr LXIV.407.2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:01:02.

Uchwała Nr LXIV.406.2021

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 12:53:42 | Data modyfikacji: 2021-11-30 12:58:58.

Uchwała Nr LXIV.405.2021

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 11:57:26 | Data modyfikacji: 2021-11-30 12:59:26.

Uchwała Nr LXIV.404.2021

o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 11:53:44.

Uchwała Nr LXIV.403.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 11:52:17.

Uchwała Nr LXIV.402.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-30 11:50:50.

Uchwała Nr LXIV.401.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 0015 - RUDKA

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-11-30 11:29:20.

Uchwała Nr LXIV.400.2021

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-11-30 11:27:36.

Uchwała Nr LXIII.399.2021

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:18:55.

Uchwała Nr LXIII.398.2021

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:12:20 | Data modyfikacji: 2021-11-04 11:14:46.

Uchwała Nr LXIII.397.2021

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:45:56.

Uchwała Nr LXIII.396.2021

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Wymysłów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:39:10.

Uchwała Nr LXIII.395.2021

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:35:02 | Data modyfikacji: 2021-11-04 10:35:26.

Uchwała Nr LXIII.394.2021

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:29:32 | Data modyfikacji: 2021-11-04 10:35:40.

Uchwała Nr LXIII.393.2021

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:20:03.

Uchwała Nr LXIII.392.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-04 10:09:28.

Uchwała Nr LXIII.391.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:42:53.

Uchwała Nr LXIII.390.2021

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-11-04 09:42:17.

Uchwała Nr LXII.389.2021

w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie zlokalizowanej w Dołach Biskupich oraz zmian w Statucie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:31:41.

Uchwała Nr LXII.388.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:13:45.

Uchwała Nr LXII.387.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:07:11 | Data modyfikacji: 2021-10-06 14:09:05.

Uchwała Nr LXII.386.2021

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:52:34.

Uchwała Nr LXII.385.2021

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:49:37.

Uchwała Nr LXII.384.2021

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:44:00 | Data modyfikacji: 2021-10-06 13:45:44.

Uchwała Nr LXII.383.2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0014 - PRAWĘCIN

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:41:41 | Data modyfikacji: 2021-10-06 13:45:22.

Uchwała Nr LXII.382.2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0012 - NIETULISKO DUŻE

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:37:45 | Data modyfikacji: 2021-10-06 13:44:58.

Uchwała Nr LXI.381.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:40:08.

Uchwała Nr LXI.380.2021

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego pn. "Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658".

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:21:06.

Uchwała Nr LXI.379.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:06:35.

Uchwała Nr LXI.378.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-14 13:58:02.

Uchwała Nr LXI.377.2021

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka – część B

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-09-14 13:52:40.

Uchwała Nr LXI.376.2021

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Miłkowska Karczma

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-09-14 13:46:00.

Uchwała Nr LXI.375.2021

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referat Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-09-14 13:39:54 | Data modyfikacji: 2021-09-14 13:41:43.

Uchwała Nr LX.374.2021

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-08-31 11:35:43.

Uchwała Nr LX.373.2021

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-08-31 11:32:07.

Uchwała Nr LIX.372.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-08-12 15:07:23.

Uchwała Nr LIX.371.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-08-12 14:53:03 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:53:49.

Uchwała Nr LIX.370.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-08-12 14:52:02 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:54:14.

Uchwała Nr LIX.369.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-08-12 14:49:30 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:54:33.

Uchwała Nr LVIII.368.2021

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 - Boksycka

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-07-19 14:21:26 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:54:58.

Uchwała Nr LVIII.367.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik MGOPS w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-07-19 14:14:57 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:56:28.

Uchwała Nr LVIII.366.2021

 w sprawie przekazania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-19 14:01:40 | Data modyfikacji: 2021-08-12 15:00:30.

Uchwała Nr LVIII.365.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-19 13:45:32 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:59:28.

Uchwała Nr LVIII.364.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-19 13:28:41 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:59:05.

Uchwała Nr LVII.363.2021

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2021-07-22 13:57:05 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:58:34.

Uchwała Nr LVII.362.2021

w sparwie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2021-2030 oraz określenia szczególowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:54:37 | Data modyfikacji: 2021-07-05 12:55:58.

Uchwała Nr LVII.361.2021

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:59:30.

Uchwała Nr LVII.360.2021

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:58:15.

Uchwała Nr LVII.359.2021

w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:50:46.

Uchwała Nr LVII.358.2021

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Kunów na 2021 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:43:09.

Uchwała Nr LVII.357.2021

w sprawie określenia średnich cen jesnostkowych paliwa w Gminie Kunów na rok szkolny 2021/2022

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:40:35.

Uchwała Nr LVII.356.2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:37:59.

Uchwała Nr LVII.355.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kunów za 2020 rok

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:35:21.

Uchwała Nr LVII.354.2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów wotum zaufania

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:12:13 | Data modyfikacji: 2021-07-05 13:16:30.

Uchwała Nr LVI.353.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0657T w miejscowości Kunów ulica Langiewicza od km 0+053 do km 0+178

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:58:03 | Data modyfikacji: 2021-07-05 12:14:43.

Uchwała Nr LVI.352.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:48:40 | Data modyfikacji: 2021-07-05 12:14:05.

Uchwała Nr LVI.351.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 - 2035 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:43:12 | Data modyfikacji: 2021-07-05 12:13:41.

Uchwała Nr LV.350.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:39:38.

Uchwała Nr LV.349.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:41:14 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:45:07.

Uchwała Nr LV.348.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Hedy "Szarego" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:11:27.

Uchwała Nr LV.347.2021

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2021 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Data wprowadzenia: 2021-06-08 09:05:06.

Uchwała Nr LV.346.2021

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-08 08:56:57.

Uchwała Nr LV.345.2021

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-08 08:52:50.

Uchwała Nr LV.344.2021

o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-06-08 08:38:27 | Data modyfikacji: 2021-06-08 08:40:53.

Uchwała Nr LIV.343.2021

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:33:43 | Data modyfikacji: 2021-06-22 12:43:38.

Uchwała Nr LIV.342.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 - 2035 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Z up. Skarbnika Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:24:50.

Uchwała Nr LIV.341.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Z up. Skarbnika Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:24:45 | Data modyfikacji: 2021-05-21 08:27:25.

Uchwała Nr LIII.340.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:43:54 | Data modyfikacji: 2021-05-05 13:51:00.

Uchwała Nr LIII.339.2021

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:42:43 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:14:47.

Uchwała Nr LIII.338.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kunów, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:41:15 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:12:19.

Uchwała Nr LIII.337.2021

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:40:09 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:11:28.

Uchwała Nr LIII.336.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Prawęcin 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:38:38 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:10:18.

Uchwała Nr LIII.335.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Nietulisko Duże

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:37:36 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:09:16.

Uchwała Nr LIII.334.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Nietulisko Małe.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:30:08 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:07:56.

Uchwała Nr LII.333.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:10:10 | Data modyfikacji: 2021-04-28 11:52:46.

Uchwała Nr LII.332.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:08:43 | Data modyfikacji: 2021-04-28 11:53:21.

Uchwała Nr LII.331.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 - 2035 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:07:29 | Data modyfikacji: 2021-04-28 11:54:14.

Uchwała Nr LII.330.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:06:22 | Data modyfikacji: 2021-04-28 11:55:05.

Uchwała Nr LII.329.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:05:24 | Data modyfikacji: 2021-04-28 11:56:09.

Uchwała Nr LII.328.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-03-30 08:59:33 | Data modyfikacji: 2021-04-28 11:56:55.

Uchwała Nr LII.327.2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 - Kunów Miasto 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-03-30 08:54:46 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:01:38.

Uchwała Nr LII.326.2021

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-03-30 08:43:59 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:02:59.

Uchwała Nr LII.325.2021

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-03-30 08:42:04 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:03:46.

Uchwała Nr LII.324.2021

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2021 r." 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2021-03-30 08:39:32 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:04:45.

Uchwała Nr LI.323.2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0011 - Miłkowska Karczma 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:30:08 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:05:49.

Uchwała Nr LI.322.2021

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 - 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:29:09 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:06:55.

Uchwała Nr LI.321.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:27:48 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:07:49.

Uchwała Nr LI.320.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 - 2035 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:26:41 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:08:36.

Uchwała Nr LI.319.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:26:01 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:09:11.

Uchwała Nr LI.318.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2021 - 2025

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:25:17 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:10:34.

Uchwała Nr LI.317.2021

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów na lata 2021 - 2025" 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:23:20 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:11:33.

Uchwała Nr L.316.2021

w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie zlokalizowanej w Dołach Biskupich 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:55:57 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:12:51.

Uchwała Nr L.315.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:54:30 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:14:16.

Uchwała Nr L.314.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:53:44 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:15:18.

Uchwała Nr L.313.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:53:07.

Uchwała Nr L.312.2021

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:49:42 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:17:28.

Uchwała Nr L.311.2021

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:48:00 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:18:33.

Uchwała Nr L.310.2021

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:46:18 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:19:46.

Uchwała Nr L.309.2021

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:43:58 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:20:26.

Uchwała Nr L.308.2021

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 - 2035 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:42:58 | Data modyfikacji: 2021-02-04 08:44:43.

Uchwała Nr L.307.2021

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:41:29 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:22:57.

Uchwała Nr L.306.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:38:52 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:24:44.

Uchwała Nr L.305.2021

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów oraz form i specjalności kształcenia 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:33:07 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:26:42.

Uchwała Nr L.304.2021

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:24:10 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:28:24.

Uchwała Nr XLIX.303.2021

w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy w Kunowie" 

Do pobrania (*.pdf)

 
 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-01-21 14:42:38 | Data modyfikacji: 2021-04-28 12:31:47.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Polak Michał
zmodyfikowano
2022-10-14 11:04 przez Polak Michał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
76
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.