Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady 2015 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015 r., bieżące, menu 277 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015 r.

2015 r.

Uchwała Nr IV/14/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:32:49.
Uchwała Nr IV/15/2015

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowicekiemu na realizację zadania pn "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - rezonans magnetyczny".

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:44:48 | Data modyfikacji: 2015-01-23 12:45:35.
Uchwała Nr V/16/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 10.09.2015 r. poz. 520 obow. od 25.02.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:41:23 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:43:40.
Uchwała Nr V/17/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn.10.02.2015 r. poz. 521 obow. od 25.02.2015

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:01:30 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:47:53.
Uchwała Nr V/18/2015

w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:03:36.
Uchwała Nr V/19/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:07:07.
Uchwała Nr V/20/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:14:14.
Uchwała Nr V/21/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:18:10.
Uchwała Nr V/22/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:21:02.
Uchwała Nr V/23/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2015 rok.


Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:25:13.
Uchwała Nr V/24/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:14:59 | Data modyfikacji: 2015-02-06 15:18:36.
Uchwała Nr V/25/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015 - 2022

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-06 15:18:22.
Uchwała Nr VI/26/2015

w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu w 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:23:23.
Uchwała Nr VII/27/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:26:03.
Uchwała Nr VII/28/2015

w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:27:49.
Uchwała Nr VII/29/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.03.2015 r. poz. 774 obow. od 20.03.2015

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kunów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:30:23 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:48:42.
Uchwała Nr VII/30/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:32:28.
Uchwała Nr VII/31/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:35:01.
Uchwała Nr VIII/34/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 1227 obow. od 18.04.2015

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2015 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:32:15 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:50:27.
Uchwała Nr VIII/35/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 7.04.2015 r. poz. 1255 obow. od 22.04.2015

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adianckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:37:25 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:52:18.
Uchwała Nr VIII/36/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 18.04.2015 r. poz. 1228 obow. od 3.04.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:40:49 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:53:47.
Uchwała Nr VIII/37/2015

w sprawie wydawania czasopisma samorządowego.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:42:23.
Uchwała Nr VIII/32/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:15:28.
Uchwała Nr VIII/33/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:17:26.
Uchwała Nr IX/38/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 11:58:19.
Uchwała Nr IX/39/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:05:43.
Uchwała Nr IX/40/2015

w sprawie zabezpieczenia śrofdków na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:20:55.
Uchwała Nr IX/42/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.05.2015 r. poz. 1715 obow. od 11.06.2015

w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 listopada 2004 r. nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:23:15 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:54:46.
Uchwała Nr IX/41/2015

w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:27:31.
Uchwałą Nr IX/43/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.05.2015 r. poz. 1716 obow. od 11.06.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/17/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:36:57 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:55:35.
Uchwała Nr IX/44/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:38:06.
Uchwała Nr X/45/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 12:44:04.
Uchwała Nr X/46/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 12:51:11.
Uchwała Nr XI/47/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała (*.pdf)

Sprawozdanie (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 08:44:22.
Uchwała Nr XI/48/2015

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2014 rok

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 08:47:25.
Uchwała Nr XI/49/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 08:50:59.
Uchwała Nr XI/50/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 08:56:51 | Data modyfikacji: 2015-06-02 08:57:10.
Uchwała Nr XI/51/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 08:59:09.
Uchwała Nr XI/52/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 210/2 o pow: 0.20 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057368/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Janik gm. Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:02:26.
Uchwała Nr XI/53/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 211/2 o pow: 0.16 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057927/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Janik gm. Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:06:28.
Uchwała Nr XI/54/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 3882/10 o pow: 0.7194 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Kunów gm. Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:08:45.
Uchwała Nr XI/55/2015

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 120/8 o pow. 0.0034 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą..., zabudowanej przepompownią ścieków stanowiącą własność Gminy Kunów, położonej w miejscowości..., gmina Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:43:34 | Data modyfikacji: 2020-12-07 12:13:25.
Uchwała Nr XI/56/2015

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 562 o pow. 0.1244 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00022922/9 oraz nr 563 o pow. 0.1242 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00021949/7, prowadzonych przez Są d Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Nietulisku Małym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie do realizacji zadań własnych gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki wodnej.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:49:16.
Uchwała Nr XI/57/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok przedstawionego przez MGBP w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:51:01.
Uchwała Nr XI/58/2015

w sprawie łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w roku 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:53:04.
Uchwała Nr XI/59/2015

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:54:09.
Uchwała Nr XII/60/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:54:05.
Uchwała Nr XII/61/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:56:03.
Uchwała Nr XII/62/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:58:16.
Uchwała Nr XIII/63/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:02:56 | Data modyfikacji: 2015-07-07 14:05:03.
Uchwała Nr XIII/64/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:05:59.
Uchwała Nr XIII/65/2015

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:07:54.
Uchwała Nr XV/66/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
2015 r. poz. 2399 obow. od 28.08.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-08-18 10:50:45 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:56:30.
Uchwała Nr XV/67/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
2015 r. poz. 2400 obow. od 28.08.2015

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-08-18 10:54:20 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:57:08.
Uchwała Nr XVI/68/2015

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandytatów na ławników


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:17:01.
Uchwała Nr XVI/69/2015

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:19:44.
Uchwała Nr XVI/70/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:30:12.
Uchwała Nr XVI/71/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:32:58.
Uchwała Nr XVI/72/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:34:52.
Uchwała Nr XVI/73/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:37:15.
Uchwała Nr XVI/74/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0652T Prawęcin - Kotarszyn od km 1- 179 do km 2+219

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:39:50.
Uchwała Nr XVII/75/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 8.10.2015 r. poz. 2942 obow. od 23.10.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:42:06 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:58:59.
Uchwała Nr XVII/76/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 8.10.2015 r. poz. 2943 obow. od 23.10.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:46:50 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:59:24.
Uchwała Nr XVII/77/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-08 15:13:08.
Uchwała Nr XVIII/78/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 12:01:42.
Uchwała Nr XVIII/79/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 12:04:10.
Uchwała Nr XVIII/80/2015

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 12:05:43.
Uchwała Nr XVIII/81/2015

w sprawie wyboru ławników

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 12:06:52.
Uchwała Nr XVIII/82/2015

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 308/58 o pow: 0.193ha i 308/67 o pow: 0.0081 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydziała Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Kunów gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 12:10:10.
Uchwała Nr XVIII/83/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 5.11.2015 r. poz. 3176 obow. od 20.11.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 12:13:20 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:00:10.
Uchwała Nr XIX/84/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:26:37.
Uchwała Nr XIX/85/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:28:55.
Uchwała Nr XIX/86/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:48:03.
Uchwała Nr XIX/87/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
2015 r. poz. 4080 obow. od 31.12.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:51:40 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:00:59.
Uchwała Nr XIX/88/2015

w sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami porządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:54:31.
Uchwała Nr XIX/89/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez spółkę cywilną "VITAMED" S.C Rusak, Sikorska, Wyjadłowski z siedzibą Kunów ul. Warszwaska 46 A.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:58:42.
Uchwała Nr XIX/90/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:09:56 | Data modyfikacji: 2020-12-07 12:29:25.
Uchwała Nr XIX/91/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat,  nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez P...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:11:56 | Data modyfikacji: 2020-12-07 12:42:30.
Uchwała Nr XIX/92/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez P... zam....

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:13:19 | Data modyfikacji: 2020-12-07 12:48:15.
Uchwała Nr XIX/93/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:15:03 | Data modyfikacji: 2020-12-07 13:56:56.
Uchwała Nr XIX/94/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę rolną - uprawa trawy przez...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:24:26 | Data modyfikacji: 2020-12-07 12:59:21.
Uchwała Nr XIX/95/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę rolną - uprawa trawy przez...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:26:09 | Data modyfikacji: 2020-12-07 13:03:23.
Uchwała Nr XIX/96/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:28:11 | Data modyfikacji: 2020-12-07 13:07:22.
Uchwała Nr XIX/97/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:30:08 | Data modyfikacji: 2020-12-07 13:10:34.
Uchwała Nr XIX/98/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat, części nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw przez...

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:31:47 | Data modyfikacji: 2020-12-07 13:14:35.
Uchwała Nr XIX/99/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/275/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.08.2009 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:35:08.
Uchwała Nr XIX/100/2015

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości ustalenia wynagrodzenia oraz nagród dla Skarbnika Gminy w latach 2011-2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:36:59.
Uchwała Nr XIX/101/2015

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:38:49.
Uchwała Nr XIX/102/2015

w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami, w realizacji Projektu w latach 2016-2018 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:41:27.
Uchwała Nr XIX/103/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 4081 obow. od 31.12.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:44:26 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:01:44.
Uchwała Nr XIX/104/2015

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:46:08.
Uchwała Nr XIX/105/2015

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:48:01.
Uchwała Nr XIX/106/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3995 obow. od 20.12.2015

w sprawie pomocy de minis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia "Programu pomocy de minis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:51:20 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:03:23.
Uchwała Nr XIX/107/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3996 obow. od 30.12.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:53:16 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:04:07.
Uchwała Nr XIX/108/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3997 obow. od 30.12.2015

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:54:54 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:04:54.
Uchwała Nr XIX/109/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3998 obow. od 30.12.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 10:56:24 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:05:13.
Uchwała Nr XIX/110/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 3999 obow. od 30.12.2015

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:03:40 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:06:57.
Uchwała Nr XIX/111/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2015 r. poz. 4109 obow. od 31.12.2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z danymi o nieruchomościach

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:05:08 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:07:41.
Uchwała Nr XX/112/2015

w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności centrum integracji społecznej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:44:24.
Uchwała Nr XX/113/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:47:00.
Uchwała Nr XX/114/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:49:34.
Uchwała Nr XX/115/2015 - Dz.Urz.Woj.2015.4135
ogłoszony:17.12.2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:52:16 | Data modyfikacji: 2016-08-17 09:54:34.
Uchwała Nr XXI/119/2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2016 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:46:43.
Uchwała Nr XXI/120/2015 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z 2016 r. poz. 193 obow. od 27.01.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.11.2015 r. w sprawie pomocy de minis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia "Programu pomocy de minis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:51:05 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:20:01.
Uchwała Nr XXI/121/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:55:58.
Uchwała Nr XXI/122/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XI/72/11 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2020

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:58:24.
Uchwała Nr XXI/123/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:59:45.
Uchwała Nr XXI/124/2015

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:03:11.
Uchwała Nr XXI/116/2015

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:23:20.
Uchwała Nr XXI/117/2015 - Dz.Urz.Woj.2016.1167
ogłoszony:05.04.2016

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:24:49 | Data modyfikacji: 2016-08-17 09:56:11.
Uchwała Nr XXI/118/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:27:23.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Ziemba Iwona
zmodyfikowano
2022-11-22 14:51 przez Ziemba Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
54
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.