Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2016 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016 r., bieżące, menu 282 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016 r.

2016 r.

Zarządzenie Nr 2/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 151/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:48:58.
Zarządzenie Nr 3/2016

w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum ogólnodostępnym

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:51:24.
Zarządzenie Nr 4/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:52:48.
Zarządzenie Nr 5/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:53:52.
Zarządzenie Nr 6/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie: utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:55:17.
Zarządzenie Nr 8/2016

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:56:12.
Zarządzenie Nr 9/2016

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:58:36.
Zarzadzenie Nr 11/2016

w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:59:56.
Zarządzenie Nr 13/2016

w sprawie wyznaczenia składu komisji do dokonania protokolarnego przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej oraz lokalowej nr 2 położonej na parterze i piętrze budynku usługowo - mieszkalnego w Kunowie ul. Warszwska 48 w związku z zawartą dnia 31 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Kunów a Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie umową użyczenia.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:03:15.
Zarządzenie Nr 28/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:05:46.
Zarządzenie Nr 29/2016

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:07:19.
Zarządzenie nr 1/2016

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:19:24.
Zarządzenie Nr 12/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:21:22.
Zarządzenie Nr 14/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w roku 2016"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:23:00.
Zarządzenie Nr 15/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 241/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 27.10.2015 r. w sprawie: powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2015/2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:25:27.
Zarządzenie Nr 16/2016

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:27:13.
Zarządzenie Nr 17/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:29:55.
Zarządzenie Nr 18/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:30:42.
Zarządzenie Nr 19/2016

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kunów w 2016 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:32:21.
Zarządzenie Nr 22/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:33:23.
Zarzadzenie Nr 23/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:34:42.
Zarządzenie Nr 24/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow: 0.20 ha położonej w Janiku gm. Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:42:52.
Zarządzenie Nr 25/2016

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Finansowego do podpisywania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:44:42.
Zarządzenie Nr 26/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow: 0.16 ha położonej w Janiku gm.Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:48:13.
Zarządzenie Nr 30/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do uzyskiwania informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców na potrzeby postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 10:51:25.
Zarządzenie Nr 33/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz jednostki OSP "Agromet" w Kunowie działającej na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:08:34.
Zarządzenie Nr 8/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:15:42.
Zarządzenie Nr 20/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:19:12.
Zarządzenie Nr 21/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:20:56.
Zarządzenie Nr 27/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:22:52.
Zarządzenie Nr 27/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:25:25.
Zarządzenie Nr 31/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:27:26.
Zarządzenie Nr 34/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:28:40.
Zarządzenie Nr 35/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 162/12 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Zakładowego Planu Kont" w UMiG w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:39:35.
Zarządzenie Nr 36/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:40:34.
Zarządzenie Nr 37/2016

w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia I prztargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP w miejscowości Nietulisku Małym na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:42:54.
Zarządzenie Nr 38/2016

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:44:37.
Zarządzenie Nr 39/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:47:22.
Zarządzenie Nr 40/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz jednostki OSP w Kunowie działającej na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:49:20.
Zarządzenie Nr 43/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:51:28.
Zarządzenie Nr 44/2016

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:53:34.
Zarządzenie Nr 45/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont odcinka drogi gminnej "Podlesie" poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Doły Biskupie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:55:58.
Zarządzenie Nr 46/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont drogi gminnej w msc. Miłkowska Karczma".

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:57:24.
Zarządzenie Nr 47/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:02:32.
Zarządzenie Nr 48/2016

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 24 luty 2016 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chocimów, gmina Kunów, pod drogę gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:05:28.
Zarządzenie Nr 49/2016

w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:06:33.
Zarządzenie Nr 50/2016

w sprawie powołania komisji nadzorującej przeniesienie wyposażenia pokoju nr 306 zajmowanego przez Panią Radcę Prawną Małgorzatę Bartczak do pokoju nr 216, pod nieobecność pracownika zajmującego ten pokój.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:09:03.
Zarządzenie Nr 51/2016

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonej dnia 24 lutego 2016 roku w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0,0353 ha położonej w msc Chocimów gmina KUnów, do realizacji zadań własnych gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:11:51.
Zarządzenie Nr 32/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:19:37.
Zarządzenie Nr 41/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:21:48.
Zarządzenie Nr 42/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:24:06.
Zarządzenie Nr 52/2016

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinsowania ze środków budżtu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śroodwiska na usuwanie i unieszkodliwanie odpadów zawierających azbest pochodzących  z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:28:24.
Zarządzenie Nr 52/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:29:26.
Zarządzenie Nr 53/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:31:43.
Zarządzenie Nr 56/2016

w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:33:03.
Zarządzenie Nr 57/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:34:30.
Zarzadzenie Nr 58/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:36:38.
Zarządzenie Nr 59/2016

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:38:05.
Zarządzenie Nr 60/2016

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:39:15.
Zarządzenie Nr 61/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:40:42.
Zarządzenie Nr 62/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:42:04.
Zarządzenie Nr 64/2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjno Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:43:28.
Zarządzenie Nr 65/2016

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - MIeszkaniowej w Kunowie w 2016 roku.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:45:21.
Zarządzenie Nr 66/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 10:58:56.
Zarządzenie Nr 67/2016

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje" organizowanym przez KRUS.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:01:49.
Zarządzenie Nr 68/2016

w sprawie prowadzenia rejestru umów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:03:22.
Zarządzenie Nr 69/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:05:35.
Zarządzenie Nr 70/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:06:37.
Zarządzenie Nr 74/2016

w sprawie "Powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu pogwarancyjnego zadania pn. "Remont budynku MGBP w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:08:28.
Zarządzenie Nr 75/2016

w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwaranacyjnego zadania pn. "remont pomieszczeń Sali Konferencyjnej i ciągów komunikacji dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:28:10.
Zarządzenie Nr 76/2016

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1992 - 1997 zamieszkałych na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:29:54.
Zarządzenie Nr 54/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 12:52:46.
Zarządzenie Nr 55/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 12:55:26.
Zarządzenie Nr 63/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 12:56:40.
Zarządzenie Nr 68/2016

w sprawie prowadzenia rejestru umów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 12:57:50.
Zarządzenie Nr 71/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 12:58:55.
Zarządzenie Nr 72/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:00:11.
Zarządzenie Nr 77/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 31.03.2016 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 48,40 m2 położonego w miejscowości......................gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy OSP z przeznaczeniem na sklep na rzecz P..............................

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:03:24 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:34:43.
Zarządzenie Nr 78/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz ZGKM w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:05:12.
Zarządzenie Nr 79/2016

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:06:29.
Zarządzenie Nr 80/2016

w sprawie powołania Zespołu do przeglądu dokumentów i inwentaryzacji spraw prowadzonych przez Kierownika Referatu Techniczno - Inwestycyjnego


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:08:03.
Zarządzenie Nr 81/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:10:24.
Zarządzenie Nr 84/2016

w sprawie powierzenia zadania o nazwie "Remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym".

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:13:14.
Zarządzenie Nr 85/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont łącznika ul. Wspólna - ul. Sosnowa w msc. Janik"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:14:47.
Zarządzenie Nr 86/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:16:20.
Zarządzenie Nr 87/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania likwidacji "dzikichwysypisk śmieci"


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:17:43.
Zarządzenie Nr 96/2016

w sprawie powołania, ustalenia składu zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:56:02.
Zarządzenie Nr 88/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:55:01.
Zarządzenie Nr 89/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:56:31.
Zarządzenie Nr 90/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:57:54.
Zarządzenie Nr 91/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:59:21.
Zarządzenie Nr 92/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie kwiecień - październik 2016 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 13:01:23.
Zarządzenie Nr 93/2016

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek OSP z terenu Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 13:02:54.
Zarządzenie Nr 94/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow: 0.20 ha położonej w Janiku gmina Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 13:07:08.
Zarządzenie Nr 95/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow: 0.16 ha położonej w Janiku gmina Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 13:08:52.
Zarządzenie Nr 102/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 13:13:00.
Zarządzenie Nr 103/2016

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w UMiG Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-05 13:14:28.
Zarządzenie Nr 82/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:27:30.
Zarządzenie Nr 83/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:29:18.
Zarządzenie Nr 97/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:44:16.
Zarządzenie Nr 98/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:46:12.
Zarządzenie Nr 99/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:50:35.
Zarządzenie Nr 100/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:52:30.
Zarządzenie Nr 101/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:54:36.
Zarządzenie Nr 104/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 22.02.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont odcinka drogi gminnej "Podlesie" poprzez nawiezienie kruszywa w msc Doły Biskupie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 09:59:47.
Zarządzenie Nr 105/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 22.02.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont drogi gminnej w msc. Miłkowska Karczma"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:02:02.
Zarządzenie Nr 106/2016

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:03:46.
Zarządzenie Nr 107/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:04:49.
Zarządzenie Nr 108/2016

w sprawie wyłączenia członka z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 05.05.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:06:31.
Zarządzenie Nr 111/2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:07:57.
Zarządzenie Nr 113/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania czystości na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 10:58:26.
Zarządzenie Nr 114/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:00:15.
Zarządzenie Nr 115/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:02:06.
Zarządzenie Nr 118/2016

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:03:35.
Zarządzenie Nr 119/2016

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:05:10.
Zarządzenie Nr 120/2016

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego o pow. 14,28 m2 znajdującego się w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Bukowie na rzecz osoby fizycznej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:07:09.
Zarządzenie Nr 121/2016

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej - etap II"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:09:07.
Zarządzenie Nr 122/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:10:33.
Zarządzenie Nr 112/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 19/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:10:27.
Zarządzenie Nr 123/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania czystości na terenie gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:15:36.
Zarządzenie Nr 124/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:17:26.
Zarządzenie Nr 126/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:18:44.
Zarządzenie Nr 127/2016

w sprawie zmian w planach finanswoych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:19:45.
Zarządzenie Nr 130/2016

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:20:53.
Zarządzenie Nr 131/2016

w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Kunów - Kunowska Żołna, za szczególne zaangażowanie w rozwój życia społeczno - gospodarczego oraz promocję Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:22:44.
Zarządzenie Nr 132/2016

w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody Burmistrza - Kunowska Żołna, przyznawanej za działalność na rzecz rozwoju życia społeczno - gospodarczego oraz za szczególny wkład w promocję Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:24:53.
Zarządzenie Nr 116/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:30:07.
Zarządzenie Nr 117/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:33:12.
Zarządzenie Nr 109/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:27:41.
Zarządzenie Nr 133/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:30:05.
Zarządzenie Nr 134/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie nr 123/2016 z dnia 31.05.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:32:04.
Zarządzenie Nr 135/2016

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego części powierzchni użytkowej................................... Kunów, w postaci lokalu użytkowego na parterze o powierzchni użytkowej 143,59 m2, pomiędzy................... a Gminą Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:35:44 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:42:50.
Zarządzenie Nr 136/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:38:08.
Zarządzenie Nr 137/2016

w sprawie powierzenia zadania o nazwie "Remont drogi gminnej Cegielnia - Rudka Zakolejna"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:41:23.
Zarządzenie Nr 138/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:42:31.
Zarządzenie Nr 139/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:43:33.
Zarządzenie Nr 110/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:55:24 | Data modyfikacji: 2016-06-29 12:57:57.
Zarządzenie Nr 125/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:57:41.
Zarządzenie Nr 140/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:00:56.
Zarządzenie Nr 141/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:02:51.
Zarządzenie Nr 142/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:04:37.
Zarządzenie Nr 143/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:06:11.
Zarządzenie Nr 144/2016

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/16 Burmistrza MIasta i Gminy w Kunowie z dnia 07.03.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:08:17.
Zarządzenie Nr 145/2016

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego o powierzchni 77,20 m2 znajdującego się w budynku............................. w Kunowie, pomiędzy P........................... a gminą Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-07-11 11:00:41 | Data modyfikacji: 2020-11-18 10:02:58.
Zarządzenie Nr 149/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 14.01.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w roku 2016"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-11 11:04:04.
Zarzadzenie Nr 154/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 308/58 o pow: 0.1936 ha zabudowanej oraz z działki nr 308/67 o pow: 0.0081 ha niezabudowanej położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057367/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-11 11:07:19.
Zarządzenie Nr 155/2016

w sprawie powołania Zespołu

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-11 11:08:37.
Zarządzenie Nr 156/2016

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-11 11:09:44.
Zarządzenie Nr 128/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:04:02.
Zarządzenie Nr 129/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:05:46.
Zarzadzenie Nr 146/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:07:28.
Zarządzenie Nr 147/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:09:22.
Zarządzenie Nr 148/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:10:24.
Zarządzenie Nr 150/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:13:01.
Zarządzenie Nr 151/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie: utzrymanie czystości na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:14:15.
Zarządzenie Nr 152/2016

w sprawie zlecenia powierzenia realizacji zadania o nazwie:Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie lipiec - październik 2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:16:02.
Zarządzenie Nr 153/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:17:30.
Zarządzenie Nr 157/2016

w sprawie powierzenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania - "Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do remizy OSP w Nietulisku Dużym i budynku socjalnego przy kortach tenisowych w Nietulisku Dużym".

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:19:56.
Zarzadzenie Nr 162/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 308/97 o pow: 0.3039 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:22:50.
Zarządzenie Nr 163/2016

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:24:17.
Zarządzenie Nr 164/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 308/99 o pow: 0.2275 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:26:38.
Zarządzenie Nr 165/2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:28:30.
Zarządzenie Nr 166/2016

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:30:04.
Zarządzenie Nr 160/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:57:02.
Zarządzenie Nr 161/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:58:47.
Zarządzenie Nr 167/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:00:27.
Zarządzenie Nr 168/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:01:53.
Zarządzenie Nr 169/2016

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:03:38.
Zarządzenie Nr 170/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:05:38.
Zarządzenie Nr 171/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:08:34.
Zarządzenie Nr 172/2016

w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:13:10.
Zarządzenie Nr 173/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:47:02.
Zarządzenie Nr 174/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:48:29.
Zarządzenie Nr 175/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:49:39.
Zarządzenie Nr 158/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:00:41.
Zarządzenie Nr 159/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:02:19.
Zarządzenie Nr 176/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:04:31.
Zarządzenie Nr 177/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 38/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:09:10.
Zarządzenie Nr 178/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:11:11.
Zarządzenie Nr 179/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:12:22.
Zarządzenie Nr 180/2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:14:41.
Zarządzenie Nr 181/2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani......................... ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:16:33 | Data modyfikacji: 2020-11-18 10:10:41.
Zarządzenie Nr 182/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:18:08.
Zarządzenie Nr 183/2016

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie realizacji zadania - "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku socjalnego nr 29 w Nietulisku Dużym"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:20:57.
Zarządzenie Nr 186/2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:21:47.
Zarządzenie Nr 187/2016

w sprawie zatwierdzenia zmiany do regulaminu organizacyjnego ZGKM w Kunowie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 226/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 08.10.2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:25:21.
Zarządzenie Nr 188/2016

w sprawie powołania składu Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny który wystąpił w dniu 21 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:04:27.
Zarządzenie Nr 190/2016

w sprawie akceptacji negocjacji w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 673/1 położonej w msc............................., gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:07:30 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:19:54.
Zarządzenie Nr 191/2016

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 187/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 20.09.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XIX/101/15 z dnia 26.11.2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:12:07.
Zarządzenie Nr 194/2016

w sprawie wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:13:35.
Zarządzenie Nr 195/2016

w sprawie ustalenia stawki czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie Miasta Kunowa oznaczonej jako część działki 1267/4 i działki nr 1267/8 z przeznaczeniem na szkolenie psów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:15:42.
Zarządzenie Nr 196/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi różne z zakresu zadań własnych gminy na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:17:11.
Zarządzenie Nr 197/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:18:18.
Zarządzenie Nr 198/2016

w sprawie powłania Komisji Likwidacyjnej zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:19:44.
Zarządzenie Nr 199/2016

w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:20:55.
Zarządzenie Nr 200/2016

w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:22:03.
Zarządzenie Nr 201/2016

w sprawie ustalenia warunków i powłania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kunowie składającej się z działki zabudowanej nr 308/58 o pow: 0.1936 ha oraz działki niezabudowanej nr 308/67 o pow: 0,0081 ha dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI!O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:25:39.
Zarządzenie Nr 204/2016

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samachodu specjalnego (strażackiego) marki STAR A 26P/028, rok produkcji 1971 i powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:27:55.
Zarządzenie Nr 184/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:06:09.
Zarządzenie Nr 185/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w KUnowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:07:30.
Zarządzenie Nr 189/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:09:18.
Zarządzenie Nr 192/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:11:24.
Zarządzenie Nr 193/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:13:01.
Zarządzenie Nr 202/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:15:09.
Zarządzenie Nr 203/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:16:45.
Zarządzenie Nr 205/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:18:48.
Zarządzenie Nr 206/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej numerem działki 308/99 o pow: 0.2275 ha dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:24:44.
Zarządzenie Nr 207/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej numerem działki 308/97 o pow: 0.3039 ha dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:26:10.
Zarządzenie Nr 208/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:27:32.
Zarządzenie Nr 209/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:29:29.
Zarządzenie Nr 210/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:30:59.
Zarządzenie Nr 211/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 12:53:38.
Zarządzenie Nr 212/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 12:56:23.
Zarządzenie Nr 213/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 12:59:37.
Zarządzenie Nr 214/2016

w sprawie ustalenia warunków oddania w dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa nr 3892/4 o pow. 0.0254 ha zabudowanej budynkiem kotłowni

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:06:34.
Zarządzenie Nr 215/2016

w sprawie powołania Zespołu

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:07:33.
Zarządzenie Nr 216/2016

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokalu wyborczego nr 5 w Kunowie w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:09:25.
Zarządzenie Nr 217/2016

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:10:40.
Zarządzenie Nr 218/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:11:55.
Zarządzenie Nr 219/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:13:56.
Zarządzenie Nr 220/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:15:19.
Zarządzenie Nr 221/2016

w sparwie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:17:33.
Zarządzenie Nr 225/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi różne z zakresu zadań własnych gminy na terenie Gminy Kunów".

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:21:07.
Zarządzenie Nr 226/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:22:19.
Zarządzenia Nr 227/2016

w sprawie ustalenia stawki czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne o pow. około 70 m2 położone na terenie obrębu Kolonia Piaski oznaczone jako część działki nr 132/1 z przeznaczeniem do zagospodarowania na ogródek przydomowy

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:25:05.
Zarządzenie Nr 222/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 10:47:56.
Zarządzenie Nr 223/2016

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 10:50:01.
Zarządzenie Nr 228/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 10:52:35.
Zarządzenie Nr 229/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:00:44.
Zarządzenie Nr 230/2016

w sprawie powołania Zespołu

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:02:52.
Zarządzenie Nr 231/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 79/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w psrawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:05:31.
Zarządzenie Nr 236/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:06:25.
Zarządzenie Nr 232/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:09:00.
Zarządzenie Nr 233/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:10:35.
Zarządzenie Nr 234/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:12:29.
Zarządzenie Nr 235/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:13:45.
Zarządzenie Nr 237/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:15:57.
Zarządzenie Nr 238/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi różne z zakresu zadań własnych gminy na terenie Gminy Kunów - przy remizie OSP Janik"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:18:18.
Zarządzenie Nr 239/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 21 października 2016 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem kompresorowni, usytuowanej na działkach nr 308/67 o pow: 0.0081 ha oraz nr 308/58 o pow: 0.1936 ha w mieście Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą numer KI1O/0057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:23:08.
Zarządzenie Nr 240/2016

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 11.10.2016 r. Rep. A Nr 4571/2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:24:55.
Zarządzenie Nr 243/2016

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej".

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:26:21.
Zarządzenie Nr 244/2016

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:28:07.
Zarządzenie Nr 245/2016

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Przebudowa, adaptacja i renowacja budynku Przedszkola w Kunowie" w zakresie renowacji pokrycia dachowego"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-08 08:38:03.
Zarządzenie Nr 246/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 24 października 2016 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 308/97 o pow: 0.3039 ha położonej w mieście Kunów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-08 08:42:16.
Zarządzenie Nr 247/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 24 października 2016 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 308/99 o pow: 0.2275 ha położonej w mieście Kunów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-08 08:43:51.
Zarządzenie Nr 248/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania zapobieganie i usuwanie szkód powstałych w wyniku działalności gatunków chronionych zwierząt

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-08 08:45:47.
Zarządzenie Nr 249/2016

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych dnia 20 października 2016 roku w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0.0353 ha położonej w msc....................., do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-11-08 08:48:53 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:34:21.
Zarządzenie Nr 261/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Kompleksowego planu rozwoju szkół Gminy Kunów  w latach 2017 - 2023"

Zarządzenie (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-21 11:40:28.
Zarządzenie Nr 241/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:57:16.
Zarządzenie Nr 242/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:58:49.
Zarządzenie Nr 250/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie:"Zimowe utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:01:17.
Zarządzenie Nr 251/2016

w sprawie przekazania w użytkowanie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP Kunów MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:02:49.
Zarządzenie Nr 252/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:04:03.
Zarządzenie Nr 253/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 166/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 14 lipca 2016 roku


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:05:36.
Zarządzenie Nr 254/2016

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017-2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:15:34.
Zarządzenie Nr 255/2016

w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:16:56.
Zarządzenie Nr 256/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:17:58.
Zarządzenie Nr 257/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:19:11.
Zarządzenie Nr 259/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:20:12.
Zarządzenie Nr 260/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:21:30.
Zarządzenie Nr 261/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Kompleksowego planu rozwoju szkół Gminy Kunów w latach 2017-2023"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:23:10.
Zarządzenie Nr 262/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:24:06.
Zarządzenie Nr 263/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:45:15.
Zarządzenie Nr 264/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:47:34.
Zarządzenie Nr 265/2016

w sprawie powołania Komisji odbiorczej w celu przeprowadzenia odbioru nieruchomości zabudowanej położonej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:49:02.
Zarządzenie Nr 267/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:50:05.
Zarządzenie Nr 268/2016

w sprawie powołania składu komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:51:21.
Zarządzenie Nr 269/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 28.11.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:53:08.
Zarządzenie Nr 270/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 38/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:55:08.
Zarządzenie Nr 274/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:56:35.
Zarządzenie Nr 275/2016

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:57:57.
Zarządzenie Nr 276/2016

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli w PSP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:59:42.
Zarządzenie Nr 277/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Przebudowa, adaptacja i renowacja budynku Przedszkola w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:01:39.
Zarządzenie Nr 278/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont dróg wewnętrznych na terenie obszaru przemysłowego w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:03:24.
Zarządzenie Nr 279/2016

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku UMiG Kunów, przy............................., na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 30 listopada 2016 roku przez komisję przetargową

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:06:00 | Data modyfikacji: 2020-11-18 14:40:05.
Zarządzenie nr 271/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:35:04.
Zarządzenie Nr 272/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:36:21.
Zarządzenie Nr 273/2016

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:46:43.
Zarządzenie Nr 280/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:47:47.
Zarządzenie Nr 281/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:49:02.
Zarządzenie Nr 282/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:50:03.
Zarządzenie Nr 283/2016

w sprawie powierzenia raelizacji zadania o nazwie "Zimowe utzrymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:51:35.
Zarządzenie Nr 284/2016

w sprawie wprowadzenia w UMiG w Kunowie regulaminu okresowej oceny pracowników

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:52:59.
Zarządzenie Nr 285/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: " Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb".

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:55:05.
Zarządzenie Nr 286/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:56:07.
Zarządzenie Nr 287/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:57:19.
Zarządzenie Nr 288/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 79/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:59:45.
Zarządzenie Nr 289/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:00:52.
Zarządzenie Nr 290/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:29:12.
Zarządzenie Nr 291/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:30:28.
Zarządzenie Nr 294/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:31:29.
Zarządzenie Nr 295/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:33:11.
Zarządzenie Nr 296/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:34:36.
Zarządzenie Nr 297/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:36:01.
Zarządzenie Nr 298/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:37:33.
Zarządzenie Nr 299/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:39:05.
Zarządzenie Nr 300/2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:40:54.
Zarządzenie Nr 301/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:42:19.
Zarządzenie Nr 302/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:43:33.
Zarządzenie Nr 303/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:45:33.
Zarządzenie Nr 304/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:47:00.
Zarządzenie Nr 305/2016

w sprawie powłania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:48:24.
Zarządzenie Nr 306/2016

w sprawie powłania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:49:18.
Zarządzenie Nr 308/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:50:21.
Zarządzenie Nr 309/2016

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:51:32.
Zarządzenie Nr 266/2016

w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Kunów oraz jej samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:26:10.
Zarządzenie Nr 292/2016

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością MSWiA przekazanych w użyczenie Gminie Kunów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:27:47.
Zarządzenie Nr 293/2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:29:07.
Zarządzenie Nr 307/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:30:40.
Zarządzenie Nr 310/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:31:59.
Zarządzenie Nr 311/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:33:00.
Zarządzenie Nr 312/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:34:28 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:34:44.
Zarządzenie Nr 313/2016

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:35:33.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Polak Michał
zmodyfikowano
2022-10-14 11:48 przez Polak Michał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
93
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.