Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2015 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015 r., bieżące, menu 283 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015 r.

2015 r.

Zarządzenie Nr 1/2015

w sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:50:58.
Zarządzenie Nr 2/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:52:21.
Zarządzenie Nr 3/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:53:19.
Zarządzenie Nr 5/2015

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:54:21.
Zarządzenie Nr 6/2015

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz iinych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:59:36.
Zarządzenie Nr 7/2015

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - MGBP w Kunowie na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:01:23.
Zarządzenie Nr 8/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:02:11.
Zarządzenie Nr 9/2015

w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora badania

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:03:12.
Zarządzenie Nr 11/2015

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Dużym".

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:04:32.
Zarządzenie Nr 12/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia olędzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Kolejowej /stacja PKP/ użytkownika PKP Spółka Akcyjna, a będących własnością Skarbu Państwa.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:06:45.
Zarządzenie Nr 13/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:07:46.
Zarządzenie Nr 14/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie: utzrymanie czystości na terenie Gminy Kunów.


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:08:54.
Zarządzenie Nr 15/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym.


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:10:25.
Zarządzenie Nr 16/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:11:18.
Zarządzenie Nr 18/2015

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:12:37.
Zarządzenie Nr 19/2015

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji Zaplecza Klubu Sportowego "Stal" w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:13:49.
Zarządzenie Nr 20/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:14:42.
Zarządzenie Nr 21/2015

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:27:36.
Zarządzenie Nr 22/2015

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokal użytkowy oddany w najem dla Bnku Spóldzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, położony w budynku UMiG w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:29:58.
Zarządzenie Nr 23/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:31:21.
Zarzadzenie Nr 24/2015

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kunów na 2015 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:32:41.
Zarządzenie Nr 25/2015

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów.


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:34:19.
Zarządzenie Nr 26/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:35:37.
Zarzadzenie Nr 27/2015

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert dotyczących zakupu i wymiany uszkodzonych elementów kotła nr 1 oraz uruchomienia kotła nr 2 znajdujących się w kotłowni gazowej przy ul. Fabrycznej 2 w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:38:25.
Zarządzenie Nr 29/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:39:20.
Zarzadzenie Nr 32/2015

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:40:28.
Zarządzenie Nr 33/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pełniącemu Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:59:33.
Zarzadzenie Nr 34/2015

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 15:00:26.
Zarzadzenie Nr 37/2015

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 15:01:19.
Zarządzenie Nr 30/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 10:58:53.
Zarządzenie Nr 31/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:00:24.
Zarządzenie Nr 38/2015

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 120/8 o pow. 0,0034 ha położonej w Wymysłowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:03:36.
Zarządzenie Nr 39/2015

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 lutego 2015 r. przetargu nieograniczonego na wynajem 2 lokalów użytkowych (lokal nr 1 o pow. 9,68 m2, lokal nr 2 o pow. 9,68 m2), usytuowanych w budynku administracyjno - handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:09:25.
Zarządzenie Nr 40/2015

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego nr 1i 2 o łącznej pow. 19,36 m2, usytuowanego w budynku administracyjno - handlowym................................ w Kunowie, na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 12 lutego 2015 r. przez komisję przetragową.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:13:11 | Data modyfikacji: 2020-11-16 13:34:16.
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na ealizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:15:46.
Zarządzenie Nr 42/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:17:15.
Zarządzenie Nr 43/2015

w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 12.02.2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:18:52.
Zarządzenie Nr 44/2015

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokal użytkowy oddany w najem dla przedsiębiorcy działającego pod nazwą FARMA Daria Mozal - Lacka, położony w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowi, ul. Fabryczna 1.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:20:59.
Zarządzenie Nr 45/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:22:19.
Zarządzenie Nr 47/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:25:07.
Zarządzenie Nr 48/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:26:37.
Zarządzenie Nr 49/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:27:28.
Zarządzenie Nr 50/2015

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:28:58.
Zarządzenie Nr 52/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-03 10:55:49.
Zarządzenie Nr 51/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pełniącemu Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-03-10 12:46:09.
Zarządzenie Nr 53/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 19 lutego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:22:41.
Zarządzenie Nr 54/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:24:16.
Zarządzenie Nr 55/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:25:15.
Zarządzenie Nr 56/2015

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 23.02.2015 r. Rep."A" Nr 418/2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:27:32.
Zarządzenie Nr 57/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Małe Jodło"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:29:03.
Zarządzenie Nr 58/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie częściowe odcinka drogi gminnej "Cegielnia - Rudka Zakolejna" poprzez nawiezienie kruszywa".

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:30:56.
Zarządzenie Nr 59/2015

w sprawie wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:34:44.
Zarządzenie Nr 60/2015

w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:37:28.
Zarządzenie Nr 61/2015

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne na V Ogólnopolski Konkurs PLastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pod hasłem "Bezpieczne na wsi - zwierzaki to nie pluszaki" organizowany przez KRUS.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:39:52.
Zarządzenie Nr 62/2015

w sprawie wyznaczenia ABI oraz ASI w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:40:59.
Zarządzenie Nr 63/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:42:09.
Zarządzenie Nr 64/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:43:10.
Zarządzenie Nr 65/2015

dotyczące powołania komisji w sprawie dokonania analizy zaistniałych nieprawidłowości pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przedstawionych w Uchwale Nr 29/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:47:23.
Zarządzenie Nr 66/2015

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zaierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:52:58.
Zarzadzenie Nr 67/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:54:57.
Zarządzenie Nr 68/2015

w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki KOmunalno - MIeszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:56:49.
Zarządzenie Nr 69/2015

w sprawie powołania komisji oceniającej dokonania i dokumenty złożone przez sołtysów z terenu Gminy Kunów do eliminacji gminnych konkursu na "Sołtysa Roku 2014" ogłoszonego przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:04:38.
Zarządzenie Nr 70/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:05:51.
Zarządzenie Nr 71/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:56:49.
Zarządzenie Nr 72/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:58:26.
Zarządzenie Nr 73/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:59:24.
Zarządzenie Nr 74/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:00:40.
Zarządzenie Nr 75/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania likwidacji "dzikich wysypisk śmieci"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:07:34.
Zarządzenie Nr 76/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boksycka w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:09:23.
Zarządzenie Nr 77/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:12:51.
Zarządzenie Nr 82/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 07.01.2015 r. o nazwie powierzenie realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:15:34.
Zarządzenie Nr 83/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:34:47.
Zarządzenie Nr 84/2015

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:37:21.
Zarządzenie Nr 85/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:40:27.
Zarządzenie Nr 86/2015

w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 12.02.2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:55:18.
Zarządzenie Nr 87/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:57:03.
Zarządzenie Nr 90/2015

w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 22.04.2015 w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej jako działka nr 120/8 o pow. 0.0034ha położonej w miejscowości Wymysłów, gmina Kunów, z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:00:43.
Zarządzenie Nr 91/2015

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek OSP z terenu Gminy Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:02:29.
Zarządzenie Nr 78/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:17:30.
Zarządzenie Nr 79/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:18:46.
Zarządzenie Nr 88/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:20:12.
Zarządzenie Nr 89/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:21:28.
Zarządzenie Nr 92/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:23:05.
Zarządzenie Nr 93/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:23:56.
Zarządzenie Nr 94/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:25:16.
Zarządzenie Nr 95/2015

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:32:13.
Zarządzenie Nr 96/2015

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:33:55.
Zarządzenie Nr 97/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:35:39.
Zarządzenie Nr 98/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2015 rok"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:37:30.
Zarządzenie Nr 99/2015

w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego - "Kurier Gminy Kunów", wydawanego przez Gminę Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:39:04.
Zarządzenie Nr 102/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:40:06.
Zarządzenie Nr 104/2015

w sprawie powłania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:41:29.
Zarządzenie Nr 105/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych oraz udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych i wysokości tej dotacji


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:46:09.
Zarządzenie Nr 106/2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścissłego zarachowania wykorzystywanych na potzreby wydawania dowodów osobistych

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:47:47.
Zarządzenie Nr 107/2015

w sprawie powołania komisji w celu kontroli stanu przedmiotu najmu oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym remontem, ulepszeniami i pracami budowlanymi w wynajmowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Socjoterapii budynku szkolnym w Kunowie ul. Fabryczna 2

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:51:40 | Data modyfikacji: 2015-05-15 11:54:05.
Zarządzenie Nr 108/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:43:46.
Zarządzenie Nr 109/2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:45:46.
Zarządzenie Nr 110/2015

w sprawie zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki - Mieszkaniowej w Kunowie w 2015 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:47:37.
Zarządzenie Nr 111/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego oraz udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego i wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:49:37.
Zarządzenie Nr 112/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:51:07.
Zarządzenie Nr 113/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:52:19.
Zarządzenie Nr 114/2015

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 22.05.2015r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:59:07.
Zarządzenia Nr 115/2015

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:01:26.
Zarządzenie Nr 116/2015

w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. " Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:03:29.
Zarządzenie Nr 117/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego oraz udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego i wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:04:59.
Zarządzenie Nr 118/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:05:54.
Zarządzenie Nr 119/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:07:34.
Zarządzenie Nr 120/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:08:51.
Zarządzenie Nr 121/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:10:58.
Zarządzenie Nr 122/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:12:26.
Zarządzenie Nr 124/2015

w sparwie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:13:34.
Zarządzenie Nr 126/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 109/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.05.2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:15:25.
Zarządzenie Nr 129/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:18:06.
Zarządzenie Nr 130/2015

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiająceg realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypaku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:17:04.
Zarządzenie Nr 134/2015

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 30 czerwca 2015 r. mającej na celu wybór rzezcoznawcy majątkowego do wykonania operatu szacunkowego określającego wartości rynkowe następujących nieruchomości: gruntowej oznaczonej numerem 210/2 o pow. 0.20 ha, nr 211/2 o pow. 0.16 ha położonych w Janiku oraz działki zabudowanej basenem przeciwpożarowym nr 3882/10 o pow. 0.7194 ha położonej w Kunowie, planowanych do sprzedaży.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:21:20.
Zarządzenie Nr 133/2015

w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum ogólnodostępnym.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:23:31.
Zarządzenie Nr 136/2015

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:24:56.
Zarządzenie Nr 137/2015

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:28:22.
Zarządzenie Nr 138/2015

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 26-27.05.2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:30:51.
Zarządzenie Nr 139/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych, pism oraz innych czynności finansowych.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:32:55.
Zarządzenie Nr 140/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:33:53.
Zarządzenie Nr 142/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:35:33.
Zarządzenie Nr 143/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Kurzacze".

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-07 14:37:10.
Zarządzenie Nr 144/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:40:36.
Zarzadzenie Nr 145/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:42:39.
Zarzadzenie Nr 146/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:44:11.
Zarządzenie Nr 147/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:45:44.
Zarządzenie Nr 148/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:46:50.
Zarządzenie Nr 149/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:50:26.
Zarządzenie Nr 150/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 32/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:52:46.
Zarządzenie Nr 151/2015

w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:54:35.
Zarządzenie Nr 152/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:56:22.
Zarządzenie Nr 153/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:57:16.
Zarządzenie Nr 154/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:58:47.
Zarządzenie Nr 155/2015

w sprawie powołania komisji do odbioru pasów drogowych dróg publicznych gminnych zajętych pod budowę kanalizacji kablowej światłowodowej regionalnej sieci szerokopasmowej pn. "Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej - Województwo Świętokrzyskie"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:04:50.
Zarządzenie Nr 156/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15.01.2015 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania o nazwie utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:09:29.
Zarządzenie Nr 157/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15.01.2015 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania o nazwie utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:10:27.
Zarządzenie Nr 158/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezenie kruszywa w msc. Miłkowka Karczma"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:12:32.
Zarządzenie Nr 159/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezenie kruszywa w msc. Biechów"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:18:56.
Zarzadzenie Nr 160/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:21:38.
Zarządzenie Nr 161/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:22:56.
Zarządzenie Nr 162/2015

w sparwie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:25:01.
Zarządzenie Nr 163/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:26:12.
Zarządzenie Nr 164/2015

w sprawie zmian w planie finanswowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:28:02.
Zarządzenie Nr 164/2015

w s parwie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:31:01.
Zarządzenie Nr 165/2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:33:19.
Zarządzenie Nr 166/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:35:01.
Zarządzenie Nr 167/2015

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:37:09.
Zarządzenie Nr 168/2015

w sprawie wyłączenia członka z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i gminy Kunów z dnia 12.02.2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:49:30.
Zarządzenie Nr 169/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Prace przy zapleczu sportowym w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:09:49.
Zarządzenie Nr 170/2015

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:11:25.
Zarządzenie Nr 171/2015

w sprawie wyborów uzupełniejących sołtysa wsi Doły Biskupie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:13:00.
Zarządzenie Nr 172/2015

w sprawie powłania obwodowych komisji ds. referendum

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:13:59.
Zarządzenie Nr 173/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:16:15.
Zarządzenie Nr 174/2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani M............ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:18:02 | Data modyfikacji: 2020-11-16 13:44:25.
Zarządzenie Nr 175/2015

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow. 0.16 ha położonej w Janiku gm. Kunów dla której Sąd Rejownowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057927/8


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:20:34.
Zarządzenie Nr 176/2015

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow. 0.20 ha położonej w Janiku gm. Kunów dla której Sąd Rejownowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:22:01.
Zarządzenie Nr 177/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:23:11.
Zarządzenie Nr 178/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:24:21.
Zarządzenie Nr 179/2015

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidenyjnej nr 3882/10 o pow. 0.7194 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:28:08.
Zarządzenie Nr 180/2015

w sprawie wprwadzenia zmian w zarządzeniu Nr 50/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju oraz poza granicami kraju dla pracowników UMiG w Kunowie


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 12:37:49.
Zarządzenie Nr 181/2015

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:17:01.
Zarządzanie Nr 181/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:28:57.
Zarządzenie Nr 182/2015

w sprawie powierzenia realizacja zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:34:46.
Zarządzenie Nr 183/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:37:45.
Zarządzenie Nr 184/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:39:16.
Zarządzenie Nr 185/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:40:16.
Zarządzenie Nr 186/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:42:53.
Zarządzenie Nr 187/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:43:56.
Zarządzenie Nr 188/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:45:22.
Zarządzenie Nr 189/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:46:40.
Zarządzenie Nr 190/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:48:34.
Zarządzenie Nr 191/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:49:34.
Zarządzenie Nr 192/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 1.10.2015 do 31.12.2015 nieruchomości zabudowanej budynkiem NZOZ w Kunowie ul.Warszawska 46 A o pow. 378,50 m2 usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 1271/5 o powierzchni 0.2453 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej Rusak, Sikorska, Wyjadłwoski "VITAMED" na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:53:48.
Zarządzenie Nr 193/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 1.10.2015 do 31.12.2015 części nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie ul.Fabryczna 1 o pow. 384,3 m2 wydzierżawionej w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej pod nazwą  "VITAMED" S.C Rusak, Sikorska, Wyjadłwoski na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:57:53.
Zarządzenie Nr 194/2015

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską suszy w lipcu i sierpniu 2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:01:07.
Zarządzenie Nr 195/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:02:28.
Zarządzenie Nr 196/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:03:56.
Zarządzenie Nr 199/2015

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania materiałów niezbędnych w celu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:06:51.
Zarządzenie Nr 200/2015

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:09:08.
Zarządzenie Nr 201 /2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:10:18.
Zarządzenie Nr 202/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PRO AGRO w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:12:23.
Zarządzenie Nr 203/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:13:44.
Zarządzenie Nr 204/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:15:36.
Zarządzenie Nr 205/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:16:39.
Zarządzenie Nr 208/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:50:57.
Zarządzenie Nr 210/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 169/2015 Burmistrza Miasta i Gminy KUnów z dnia 10.08.2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Prace przy zapleczu sportowym w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:53:48.
Zarządzenie Nr 214/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza MIasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:04:41.
Zarządzenie Nr 215/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 158/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 27.07.2015 r. w sprawie powierzenia realizacji adania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Miłkowska Karczma"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:08:04.
Zarządzenie Nr 216/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 30.07.2015 r. w sprawie powierzenia realizacji adania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Biechów"

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:10:01.
Zarządzenie Nr 217/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:10:56.
Zarządzenie Nr 221/2015

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:12:49.
Zarządzenie Nr 220/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


 

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:13:58.
Zarządzenie Nr 222/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:15:46.
Zarządzenie Nr 197/2015

w sprawie zmian w planie finansowym

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:02:02.
Zarządzenie Nr 198/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:03:20.
Zarządzenie Nr 206/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:05:23.
Zarządzenie Nr 207/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:06:37.
Zarządzenie Nr 209/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:08:12.
Zarządzenie Nr 211/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:11:52 | Data modyfikacji: 2015-11-03 12:12:44.
Zarządzenie Nr 212/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:13:29.
Zarządzenie Nr 223/2015

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow. 0,20 ha położonej w Janiku gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:16:13.
Zarządzenie Nr 224/2015

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 3882/10 o pow. 0.7194 ha położonej w Kunowie dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:33:10.
Zarządzenie Nr 225/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:35:47.
Zarządzenie Nr 226/2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:36:59.
Zarządzenie Nr 228/2015

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow: 0.16 ha położonej w Janiku gm.Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:40:13.
Zarządzenie Nr 227/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:41:21.
Zarządzenie Nr 229/2015

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:42:33.
Zarzadzenie Nr 230/2015

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno - Inwestycyjnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:43:45.
Zarządzenie Nr 231/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 32/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:45:59.
Zarządzenia Nr 232/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:49:27.
Zarządzenie Nr 233/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju LOkalnego do podpisywania decyzji administracyjnych i innych dokumentów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:52:24.
Zarządzenie Nr 234/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:54:13.
Zarządzenie Nr 235/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:55:16.
Zarządzenie Nr 237/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:59:43.
Zarządzenie Nr 239/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 13:00:44.
Zarządzenie Nr 240/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 13:02:20.
Zarządzenie Nr 241/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na ternie Gminy Kunów w sezonie 2015/2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 13:04:03.
Zarządzenie Nr 245/2015

w sprawie wyznaczenia składu komisji do protokolarnego przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza sportowego wraz z trybunami usytuowanego w mieście Kunowie na rzecz Ludowego Klubu Sportowego "STAL" w Kunowie w związku z zawartą dnia 06.11.2015 r. pomiędzy Gminą Kunów a Ludowym Klubem Sportowym "STAL" umową użyczenia.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-03 13:08:07.
Zarządzenie Nr 218/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:05:06 | Data modyfikacji: 2015-11-30 12:05:59.
Zarządzenie Nr 219/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:06:53.
Zarządzenie Nr 236/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:08:36.
Zarzadzenie Nr 238/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:10:33.
Zarządzenie Nr 242/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:12:16.
Zarządzenie Nr 243/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:14:38.
Zarządzenie Nr 244/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:16:01.
Zarządzenie Nr 246/2015

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:18:10.
Zarządzenie Nr 249/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:19:58.
Zarządzenie Nr 250/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:21:20.
Zarządzenie Nr 251/2015

w sprawie powłania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:22:14.
Zarządzenie Nr 252/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Remont drogi w msc. Biechów Folwark"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:23:36.
Zarządzenie Nr 255/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:24:35.
Zarządzenie Nr 256/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:25:45.
Zarządzenie Nr 257/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:27:22.
Zarządzenie Nr 258/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.00 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:30:35.
Zarządzenie Nr 259/2015

w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Kunowie do załatwiania spraw i do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:32:35.
Zarządzenie Nr 260/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2015/2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:34:10.
Zarządzenie Nr 261/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:35:38.
Zarzadzenie Nr 247/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:37:34.
Zarzadzenie Nr 263/2015

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:38:57.
Zarządzenie Nr 264/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:39:53.
Zarządzenie Nr 265/2015

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz jednostek OSP działających na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:41:52.
Zarządzenie Nr 266/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:42:56.
Zarzadzenie Nr 267/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:45:56.
Zarzadzenie Nr 268/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 190/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2015 r. w sprawie: powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:49:40.
Zarzadzenie Nr 269/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 32/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:51:42.
Zarzadzenie Nr 270/2015

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:53:31.
Zarządzenie Nr 271/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:55:17.
Zarządzenie Nr 272/2015

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:57:06.
Zarządzenie Nr 273/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:59:11.
Zarzadzenie Nr 274/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:00:18.
Zarządzenie Nr 275/2015

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 27 listopada 2015 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 211/2 o pow. 0,16 ha oraz 210/2 o pow 0,20 ha położonej w Janiku gmina Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgi wieczyste KI1O/00057927/8 i KI1O/0057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:05:23.
Zarzadzenie Nr 276/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:06:50.
Zarządzenie Nr 277/2015

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 27 listopada 2015 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości zabudowanej basenem przeciwpożarowym w złym stanie technicznym, oznaczonej w ewidencjinumerem działki 3882/10 o pow: 0.719 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:12:22.
Zarządzenie Nr 280/2015

w sprawie powłania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "przebudowa instalacji c.o. z wymianą kotła gazowego w budynku Przedszkola w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:14:15.
Zarządzenie Nr 281/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:16:44.
Zarzadzenie Nr 282/2015

w sprawie odmowy przyznawania nagród dla szczególnie uzdolnionych sportowców

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:19:14.
Zarządzenie Nr 283/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:20:08.
Zarządzenie Nr 284/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:21:34.
Zarządzenie Nr 286/2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:23:06.
Zarządzenie Nr 287/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. części nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie ul. Fabryczna 1, o powierzchni użytkowej 384,3 m2 wydzierżawionej w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej pod nazwą "VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski", na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:27:13.
Zarzadzenia Nr 288/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. nieruchomości bzabudowanej budynkiem NZOZ w Kunowie ul. Warszawska 46 A, o powierzchni użytkowej 378,50 m2 usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 1271/5 o powierzchni 0.2453 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej pod nazwą "VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski", na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:31:00.
Zarządzenie Nr 289/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:39:35.
Zarządzenie Nr 290/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:40:44.
Zarządzenie Nr 291/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:41:47.
Zarządzenie Nr 293/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:42:48.
Zarządzenie Nr 294/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:43:38.
Zarzadzenie Nr 296/2015

w sprawie powłania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik - Janik"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:45:11.
Zarządzenie Nr 297/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:46:24.
Zarządzenie Nr 298/2015

w sprawie połania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:47:31.
Zarzadzenie Nr 299/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:49:39.
Zarzadzenie Nr 300/2015

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:50:31.
Zarządzenie Nr 278/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:19:17.
Zarządzenie Nr 279/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:20:33.
Zarządzenie Nr 285/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:22:23.
Zarządzenie Nr 292/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:25:19.
Zarządzenie Nr 295/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:27:09.
Zarządzenie Nr 301/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:31:30.
Zarządzenie Nr 302/2015

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością CPI MSWiA, przekazanych w użyczenie Gminie  Kunów w ramach projektu "pl.ID - polska ID karta"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:34:23.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Polak Michał
zmodyfikowano
2022-10-14 11:49 przez Polak Michał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
95
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.