Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa WYBORY Informacje ogólne Wybory samorządowe 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory samorządowe 2018, bieżące, menu 339 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:10:52.
Zarządzenie Nr 159.2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 13:17:30.
Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie w wyborach do Rady Miejskiej w Kunowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 13:18:02.
Obwieszczenie

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:55:57.
Skład MKW w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:50:00.
Harmonogram dyżurów MKW w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:28:35.
Informacja

o losowaniu numerów dla list kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 10:58:27.
Obwieszczenie

o przyznanych numerach list kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:17:24.
Informacja

o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:18:40.
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w okresie od 30 września 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w pokoju 112 w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 udostępniony jest do wglądu spis wyborców dla wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Każdy wyborca może sprawdzić, na pisemny wniosek, czy został uwzględniony w spisie.


Udostępnienie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.


Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana pisemnie.

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-03 12:26:09.
Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze Gminy Kunów, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców, sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

2. Wyborca zameldowany na pobyt czasowy, który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

3. Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w Gminie Kunów można składać przez cały rok, jednakże wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Ewentualne więc wezwanie do przedłożenia dokumentów i sprawdzenie, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunek stałego zamieszkiwania na obszarze Gminy Kunów musi nastąpić w terminie umożliwiającym wydanie decyzji. W przeciwnym razie decyzja może być wydana dopiero po dniu głosowania.
Samo złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, nie daje podstawy do ujęcia wyborcy w spisie wyborców.

4. W wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania.

5. Wszelkie informacje na temat warunków głosowania oraz wpisywania się do rejestru wyborców udzielane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie pok. 112 w godzinach pracy urzędu.

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-03 12:29:58.
Obwieszczenie

o zarejestrowanych kandytatach na burmistrza

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:00:41.
Obwieszczenie

o zarejestrowanych listach kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:02:13.
Składy Obwodowych Komisji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-10 11:24:35.
Rozkład dowozu wyborców

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:52:07.
Dyżur MKW

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-19 09:59:38.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Polak Michał
zmodyfikowano
2022-10-14 13:04 przez Polak Michał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
39
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.