Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020 r., bieżące, menu 272 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020 r.

2020 r.

Uchwała Nr XLVIII.302.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2021 rok 


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:41:36.
Uchwała Nr XLVIII.301.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2021 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:40:41.
Uchwała Nr XLVIII.300.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2021 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:38:19.
Uchwała Nr XLVIII.299.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2021 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:32:43.
Uchwała Nr XLVIII.298.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2021 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:21:21.
Uchwała Nr XLVIII.297.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:16:54.
Uchwała Nr XLVIII.296.2020

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z ternu Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:15:15.
Uchwała Nr XLVIII.295.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:10:37.
Uchwała Nr XLVIII.294.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:58:12.
Uchwała Nr XLVIII.293.2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:39:56.
Uchwała Nr XLVIII.292.2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:33:29.
Uchwała Nr XLVIII.291.2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:32:36.
Uchwała Nr XLVII.290.2020

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-29 08:59:14.
Uchwała Nr XLVII.289.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-29 08:56:03.
Uchwała Nr XLVII.288.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-29 08:53:03.
Uchwała Nr XLVI.287.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:57:10.
Uchwała Nr XLVI.286.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:56:01.
Uchwała Nr XLVI.285.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:51:57.
Uchwała Nr XLVI.284.2020

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:48:32.
Uchwała Nr XLVI.283.2020

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Kunów instrumentem płatniczym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:47:34.
Uchwała Nr XLVI.282.2020

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokosci tej opłaty 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:40:28.
Uchwała Nr XLVI.281.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:33:36.
Uchwała Nr XLVI.280.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Kolonia Piaski 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:29:00.
Uchwała Nr XLVI.279.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospopdarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:27:24.
Uchwała Nr XLVI.278.2020

w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:25:11.
Uchwała Nr XLV.277.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:26:26.
Uchwała Nr XLV.276.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie na 2021 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:25:05.
Uchwała Nr XLV.275.2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Boksycce 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:24:15.
Uchwała Nr XLV.274.2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Boksycce 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:21:31 | Data modyfikacji: 2020-12-03 14:22:32.
Uchwała Nr XLV.273.2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Boksycce 


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:20:54.
Uchwała Nr XLV.272.2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:20:00.
Uchwała Nr XLV.271.2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wymysłowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:19:24.
Uchwała Nr XLV.270.2020

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:18:30.
Uchwała Nr XLV.269.2020

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:14:21.
Uchwała Nr XLV.268.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:12:46.
Uchwała Nr XLV.267.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:11:46.
Uchwała Nr XLV.266.2020

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:10:34.
Uchwała Nr XLV.265.2020

o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:09:17.
Uchwała Nr XLV.264.2020

o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinsnowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:08:18 | Data modyfikacji: 2020-12-03 14:16:09.
Uchwała Nr XLV.263.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:03:16 | Data modyfikacji: 2020-12-03 14:15:01.
Uchwała Nr XLV.262.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:00:05.
Uchwała Nr XLIV.261.2020

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 08:19:34.
Uchwała Nr XLIV.260.2020

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 08:18:56.
Uchwała Nr XLIV.259.2020

w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy w Kunowie" 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 08:17:49.
Uchwała Nr XLIV.258.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kunów, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargwym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 08:16:39.
Uchwała Nr XLIV.257.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 08:01:22.
Uchwała Nr XLIV.256.2020

w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w Nietulisku Dużym i Wymysłowie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie oraz zmian w Statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 07:59:06.
Uchwała Nr XLIV.255.2020

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 07:55:56.
Uchwała Nr XLIV.254.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 07:50:52.
Uchwała Nr XLIV.253.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-05 07:49:49.
Uchwała Nr XLIII.252.2020

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka - część A 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-10-16 15:31:35 | Data modyfikacji: 2020-10-16 15:31:59.
Uchwała Nr XLII.251.2020

o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2020 rok  

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-10-05 15:19:53.
Uchwała Nr XLI.250.2020

w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-10-05 15:18:09.
Uchwała Nr XLI.249.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-10-05 15:16:55.
Uchwała Nr XLI.248.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-10-05 15:16:15.
Uchwała Nr XL.247.2020

w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 09:00:02.
Uchwała Nr XL.246.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:53:25 | Data modyfikacji: 2020-09-04 08:54:08.
Uchwała Nr XL.245.2020

w sprawie udzielenia poomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0656T od km 0+042 do km 0+780 w msc. Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:50:17.
Uchwała Nr XL.244.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:48:12.
Uchwała Nr XL.243.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:47:07.
Uchwała Nr XL.242.2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:44:38.
Uchwała Nr XL.241.2020

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:43:16.
Uchwała Nr XL.240.2020

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodow publicznych szkół podstawowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:41:47.
Uchwała Nr XXXIX.239.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:37:33.
Uchwała Nr XXXIX.238.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:36:31.
Uchwała Nr XXXIX.237.2020

projekt uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:31:05.
Uchwała Nr XXXVIII.236.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów" 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:12:29.
Uchwała Nr XXXVIII.235.2020

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przezanaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:02:37.
Uchwała Nr XXXVIII.234.2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:00:12.
Uchwała Nr XXXVIII.233.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:58:28.
Uchwała Nr XXXVIII.232.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:57:43.
Uchwała Nr XXXVIII.231.2020

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:56:48.
Uchwała Nr XXXVIII.230.2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0016 - Udziców 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:52:28.
Uchwała Nr XXXVIII.229.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kunów, z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:47:56.
Uchwała Nr XXXVIII.228.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z nowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:45:45.
Uchwała Nr XXXVIII.227.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:43:56.
Uchwała Nr XXXVIII.226.2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:42:19.
Uchwała Nr XXXVIII.225.2020

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:39:59.
Uchwała Nr XXXVIII.224.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kunów za 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie finansowe do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:38:31.
Uchwała Nr XXXVIII.223.2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów wotum zaufania

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-07 09:36:27 | Data modyfikacji: 2020-08-07 09:40:32.
Uchwała Nr XXXVII.222.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:18:08.
Uchwała Nr XXXVII.221.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:13:50 | Data modyfikacji: 2020-07-21 10:14:27.
Uchwała Nr XXXVII.220.2020

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski i wyznaczeniu obszaru i granic nowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:10:11.
Uchwała Nr XXXVI.219.2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:45:21.
Uchwała Nr XXXVI.218.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:44:08 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:10:33.
Uchwała Nr XXXVI.217.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:43:28 | Data modyfikacji: 2020-07-01 12:10:06.
Uchwała Nr XXXVI.216.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kunów, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:42:11.
Uchwała Nr XXXVI.215.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:39:51.
Uchwała Nr XXXVI.214.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:34:53.
Uchwała Nr XXXVI.213.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:19:16.
Uchwała Nr XXXVI.212.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:18:31.
Uchwała Nr XXXVI.211.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 11:17:22.
Uchwała Nr XXXVI.210.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ulg dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Kunów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:36:13 | Data modyfikacji: 2021-05-21 09:30:46.
Uchwała Nr XXXVI.209.2020

w sprawie określenia średnich cen jednostkowych paliwa w Gminie Kunów na rok szkolny 2020/2021 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:34:07.
Uchwała Nr XXXVI.208.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:30:56.
Uchwała Nr XXXVI.207.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:26:11.
Uchwała Nr XXXV.206.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie za 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:49:22.
Uchwała Nr XXXV.205.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:44:07.
Uchwała Nr XXXV.204.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:42:30.
Uchwała Nr XXXV.203.2020

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:32:56 | Data modyfikacji: 2020-06-02 13:35:01.
Uchwała Nr XXXV.202.2020

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Kurzacze 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:37:03.
Uchwała Nr XXXIV.201.2020

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-05-14 12:33:05.
Uchwała Nr XXXIV.200.2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-05-14 12:29:28.
Uchwała Nr XXXIV.199.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-05-14 12:20:01.
Uchwała Nr XXXIV.198.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-05-14 12:13:22.
Uchwała Nr XXXIII.197.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:18:51.
Uchwała Nr XXXIII.196.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:16:29.
Uchwała Nr XXXIII.195.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:15:48.
Uchwała Nr XXXII.194.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-09 20:38:38.
Uchwała Nr XXXII.193.2020

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-09 20:37:50.
Uchwała Nr XXXII.192.2020

w sprawie ulg dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Kunów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-09 20:36:07.
Uchwała Nr XXXI.191.2020

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Kurzacze 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:46:30.
Uchwała Nr XXXI.190.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:43:14.
Uchwała Nr XXXI.189.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:42:23.
Uchwała Nr XXX.188.2020

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2020 roku" 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:41:34.
Uchwała Nr XXX.187.2020

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:39:49.
Uchwała Nr XXX.186.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:37:13.
Uchwała Nr XXX.185.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:35:11.
Uchwała Nr XXX.184.2020

w sprawie określenia średnich cen jednostkowych paliwa w Gminie Kunów na rok szkolny 2019/2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:19:50.
Uchwała Nr XXIX.183.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:16:31.
Uchwała Nr XXIX.182.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:15:12.
Uchwała Nr XXVIII.181.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:30:28 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:58:26.
Uchwała Nr XXVIII.180.2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Boksycce 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:28:20 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:58:10.
Uchwała Nr XXVIII.179.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:26:43 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:58:01.
Uchwała Nr XXVIII.178.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:26:05 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:57:51.
Uchwała Nr XXVII.177.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:47:51 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:57:43.
Uchwała Nr XXVII.176.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:46:51 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:57:31.
Uchwała Nr XXVII.175.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:46:06 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:57:15.
Uchwała Nr XXVII.174.2020

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:44:57 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:57:04.
Uchwała Nr XXVI.173.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:41:39 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:56:53.
Uchwała Nr XXVI.172.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na rok 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:40:51 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:56:42.
Uchwała Nr XXVI.171.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na rok 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:30:37 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:56:26.
Uchwała Nr XXVI.170.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na rok 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:23:57 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:56:14.
Uchwała Nr XXVI.169.2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na rok 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:22:36 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:55:59.
Uchwała Nr XXVI.168.2020

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:21:21 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:55:47.
Uchwała Nr XXVI.167.2020

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:20:00 | Data modyfikacji: 2021-03-12 15:12:01.
Uchwała Nr XXVI.166.2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudce 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:14:58 | Data modyfikacji: 2021-03-12 15:13:09.
Uchwała Nr XXVI.165.2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:10:11 | Data modyfikacji: 2021-03-12 15:14:41.
Uchwała Nr XXVI.164.2020

w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów" 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:09:21 | Data modyfikacji: 2021-03-12 15:13:50.
Uchwała Nr XXVI.163.2020

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie na rok 2020 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:08:07 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:54:50.
Uchwała Nr XXVI.162.2020

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty w 2020 roku pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów oraz form i specjalności kształcenia 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:04:58 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:54:39.
Uchwała Nr XXVI.161.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:00:50 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:54:29.
Uchwała Nr XXVI.160.2020

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 16:59:03 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:54:22.
Uchwała Nr XXVI.159.2020

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-05 16:58:17 | Data modyfikacji: 2020-03-06 13:54:15.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Polak Michał
zmodyfikowano
2022-10-14 11:04 przez Ziemba Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
47
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.