Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady 2017 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017 r., bieżące, menu 275 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017 r.

2017 r.

Uchwała Nr XLI/239/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.361
ogłoszony:18.01.2017

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:28:23 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:55:26.
Uchwała Nr XLII/240/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.386
ogłoszony:20.01.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:48:40 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:56:12.
Uchwała Nr XLIII/241/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.682
ogłoszony:16.02.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:09:54 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:56:53.
Uchwała Nr XLIII/242/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:12:15.
Uchwała Nr XLIII/243/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 390/2 o pow: 0.0480 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00064479/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Kunów gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:15:33.
Uchwała Nr XLIII/244/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:17:05.
Uchwała Nr XLIII/245/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:18:38.
Uchwała Nr XLIII/246/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:24:04.
Uchwała Nr XLIII/247/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:25:35.
Uchwała Nr XLIII/248/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:27:17.
Uchwała Nr XLIII/249/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.618
ogłoszony:08.02.2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/216/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:29:51 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:57:28.
Uchwała Nr XLIV/250/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-17 11:38:59.
Uchwała Nr XLV/251/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:06:11.
Uchwała Nr XLV/252/2017

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/59/15 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:10:05.
Uchwała Nr XLV/253/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.824
ogłoszony:01.03.2017

w sprawie wielotniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:11:50 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:58:08.
Uchwała Nr XLV/254/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:13:42.
Uchwała Nr XLV/255/2017

w sprawie ustalenia dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:15:14.
Uchwała Nr XLV/256/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.825
ogłoszony:01.03.2017

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę kUnów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:18:00 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:58:43.
Uchwała Nr XLV/257/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.826
ogłoszony:01.03.2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:20:26 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:59:07.
Uchwała Nr XLV/258/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.827
ogłoszony:01.03.2017

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/177/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:24:46 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:59:41.
Uchwała Nr XLVI/259/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1015
ogłoszony:23.03.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-21 11:39:08 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:53:11.
Uchwała Nr XLVI/260/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-21 11:46:05.
Uchwała Nr XLVII/261/2017

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:09:07.
Uchwała Nr XLVII/262/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 1 i 2 usytuowanych w budynku wielorodzinnym nr 129 na działce nr 680/2 o pow: 0,1905 ha w Nietulisku Dużym gmina Kunów stanowiącym własność Gminy Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00060806/8 z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży tych lokali na rzecz najemców.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:13:07.
Uchwała Nr XLVII/263/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1396
ogłoszony:05.04.2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:14:18 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:53:50.
Uchwała Nr XLVII/264/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1545
ogłoszony:12.04.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XL/230/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:16:03 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:54:33.
Uchwała Nr XLVII/265/2017

w sprawie zmian w uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:17:39.
Uchwała Nr XLVIII/266/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1655
ogłoszony:08.05.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:29:25 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:55:02.
Uchwała Nr XLVIII/267/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:31:12.
Uchwała Nr XLIX/268/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1726
ogłoszony:10.05.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:08:51 | Data modyfikacji: 2017-05-30 10:55:40.
Uchwała Nr XLIX/269/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w psrawie WPF Gminy Kunów na lata 2017-2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:10:41.
Uchwała Nr XLIX/270/2017

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:11:54.
Uchwała Nr XLIX/271/2017

w sprawie łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:13:40.
Uchwała Nr XLIX/272/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:16:35.
Uchwała Nr L/273/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1825
ogłoszony:29.05.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:17:33 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:00:39.
Uchwała Nr LI/274/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1992
ogłoszony:19.06.2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie (*.zip)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:49:55 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:01:21.
Uchwała Nr LI/275/2017

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:51:07.
Uchwała Nr LI/276/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1899
ogłoszony:05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/261/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:53:40 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:01:56.
Uchwała Nr LI/277/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1900
ogłoszony:05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLVII/263/17 Rady Miejskiej w KUnowie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:55:25 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:02:34.
Uchwała Nr LI/278/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1901
ogłoszony:05.06.2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wielotniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:56:51 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:03:25.
Uchwała Nr LI/279/2017

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie mechanicznego wykaszania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:59:09.
Uchwała Nr LI/280/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1902
ogłoszony:05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w kUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:01:00 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:03:52.
Uchwała Nr LI/281/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:02:37.
Uchwała Nr LI/282/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1903
ogłoszony:05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIX/228/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:05:48 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:04:34.
Postanowienie Nr 3/2017

w sprawie ustalenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie II Kadencji na lata 2017 - 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:23:27.
Uchwała Nr LII/283/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:26:04.
Uchwała Nr LII/284/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:27:10.
Uchwała Nr LII/285/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:28:59.
Uchwała Nr LII/286/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpinie do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wielotniego "Senior +" na lata 2015 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:30:39.
Uchwała Nr LII/287/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2278
ogłoszony:12.07.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie MGOPS w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:32:59 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:05:26.
Uchwała Nr LII/288/2017

w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiku w przedszkole oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-06 09:54:10 | Data modyfikacji: 2020-08-06 09:56:33.
Uchwała Nr LII/289/2017

w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:35:46.
Uchwała Nr LII/290/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2279
ogłoszony:12.07.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:37:35 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:05:45.
Uchwała Nr LII/291/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:39:30.
Uchwała Nr LIII/292/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2482
ogłoszony:21.08.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:13:10 | Data modyfikacji: 2017-08-29 11:06:15.
Uchwała Nr LIII/293/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:14:51.
Uchwała Nr LIV/294/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:33:29.
Uchwała Nr LIV/295/2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/233/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2017 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:35:57.
Uchwała Nr LIV/296/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2800
ogłoszony:20.09.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:38:37 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:06:40.
Uchwała Nr LIV/297/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:40:20.
Uchwała Nr LIV/298/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania "Pożegnanie Lata w Powiecie Ostrowieckim"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:41:59.
Uchwała Nr LIV/299/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie na likwidację skutków nawałnic, wichur, huraganów jakie wystąpiły na terenie Gminy w sierpniu 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:44:07.
Uchwała Nr LIV/300/2017

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:46:10.
Uchwała Nr LIV/301/2017

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, żródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania palnu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:49:33.
Uchwała Nr LIV/302/2017

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-11 11:50:32.
Uchwała Nr LV/303/2017

w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior +" w Kunowie oraz kryteriów uczestnistwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior +" w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:49:59.
Uchwała Nr LV/304/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3035
ogłoszony:5.10.2017

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:51:26 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:07:21.
Uchwała Nr LV/305/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2993
ogłoszony:4.10.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:52:39 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:08:20.
Uchwała Nr LV/306/2017

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:54:07.
Uchwała Nr LV/307/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2994
ogłoszony:4.10.2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:56:51 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:09:00.
Uchwała Nr LV/308/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3111
ogłoszony:11.10.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:58:32 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:09:39.
Uchwała Nr LV/309/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w kUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 -2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:00:20.
Uchwała Nr LVI/310/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3305
ogłoszony:3.11.2017

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 11:58:57 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:10:30.
Uchwała Nr LVI/311/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3306
ogłoszony:3.11.2017

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:00:38 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:11:00.
Uchwała Nr LVI/312/2017

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:01:55.
Uchwała Nr LVI/313/2017

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:03:03.
Uchwała Nr LVI/314/2017

w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:04:14.
Uchwała Nr LVI/315/2017

w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej prawidłowości działania Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w zakresie zgłoszonych roszczeń o zapłatę przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z.o. z siedzibą w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:06:35.
Uchwała Nr LVI/316/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3327
ogłoszony:3.11.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:09:19 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:11:27.
Uchwała Nr LVI/317/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w psrawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:11:13.
Uchwała Nr LVII/318/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3521
ogłoszony:23.11.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-17 18:04:00 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:12:04.
Uchwała Nr LVII/319/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3522
ogłoszony:23.11.2017

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-17 18:07:35 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:12:36.
Uchwała Nr LVIII/321/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3847
ogłoszony:7.12.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-21 21:21:59 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:13:21.
Uchwała Nr LVIII/322/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 -2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-21 21:25:29.
Uchwała Nr LVIII/323/2017

uchylająca uchwałę Nr LIV/300/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-21 21:30:09.
Uchwała Nr LVIII/324/2017

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-21 21:31:58.
Uchwała Nr LVIII/320/2017

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior +" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-22 17:02:50.
Uchwała Nr LIX/325/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:34:33.
Uchwała Nr LIX/326/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej PSP w Janiku w ośmioletnią PSP w Janiku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:39:24.
Uchwała Nr LIX/327/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Kunowie w ośmioletnią PSP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:41:02.
Uchwała Nr LIX/328/2017

w sprawie "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok "

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:42:54.
Uchwała Nr LIX/329/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:44:15.
Uchwała Nr LIX/330/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:47:05.
Uchwała Nr LIX/331/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3848
ogłoszony:7.12.2017

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:48:38 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:14:00.
Uchwała Nr LIX/332/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3849
ogłoszony:7.12.2017

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:50:13 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:14:25.
Uchwała Nr LIX/333/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3850
ogłoszony:7.12.2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:51:18 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:15:00.
Uchwała Nr LIX/334/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3851
ogłoszony:7.12.2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:52:29 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:15:25.
Uchwała Nr LIX/335/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3852
ogłoszony:7.12.2017

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:53:34 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:15:44.
Uchwała Nr LIX/336/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.4038
ogłoszony:18.12.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:55:52 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:16:16.
Uchwała Nr LIX/337/2017

w sprawie zmian uchwały NR XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:57:30.
Uchwała Nr LX/338/2017

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:35:18.
Uchwała Nr LX/339/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.374
ogłoszony:18.01.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:36:59 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:19:10.
Uchwała Nr LX/340/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:38:41.
Uchwała Nr LXI/341/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.375
ogłoszony:18.01.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230.16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:35:53 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:19:45.
Uchwała Nr LXI/342/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:37:47.
Uchwała Nr LXI/343/2017

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:39:17.
Uchwała Nr LXI/344/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.381
ogłoszony:19.01.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:40:37 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:20:27.
Uchwała Nr LXI/345/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:48:21.
Uchwała Nr LXI/346/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Doły Biskupie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:50:31.
Uchwała Nr LXI/347/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:51:35.
Uchwała Nr LXI/348/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Kolonia Inwalidzka

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:53:01.
Uchwała Nr LXI/349/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Kurzacze

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:54:00.
Uchwała Nr LXI/350/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego Miasto Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:55:07.
Uchwała Nr LXI/351/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Miłkowska Karczma

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:56:31.
Uchwała Nr LXI/352/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:57:30.
Uchwała Nr LXI/353/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Wymysłów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:58:09.
Uchwała Nr LXI/354/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz nowych dzierżawców / najemców.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:59:58.
Uchwała Nr LXI/355/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres dwóch lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:30:26.
Uchwała Nr LXI/356/2017

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:32:01.
Uchwała Nr LXI/357/2017

w sprawie przyjęcia planu Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:33:26.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Polak Michał
zmodyfikowano
2022-10-14 11:07 przez Ziemba Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.