Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady 2016 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016 r., bieżące, menu 276 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016 r.

2016 r.

Uchwała Nr XXII/126/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:57:39.
Uchwała Nr XXII/127/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul.Kaznodziejska w Kunowie ) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:00:16.
Uchwała Nr XXII/128/2016

w sprawie wspóldziałania w partnerstwie pomiędzy Gminą Kunów - Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kunowie a Agencją Rozwoju Lokalnego Spółką z.o.o w Ostrowcu Świętokrzyskim, w realizacji Projektu w latach 2016 - 2017 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:03:33.
Uchwała Nr XXII/125/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1259
ogłoszony:12.04.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXi/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:05:45 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:00:59.
Uchwała Nr XXIII/129/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:09:19.
Uchwała Nr XXIII/130/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:11:47.
Uchwała Nr XXIII/131/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:14:17.
Uchwała Nr XXIII/132/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:15:50.
Uchwała Nr XXIII/133/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:17:46.
Uchwała Nr XXIII/134/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.645
ogłoszony:22.02.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:24:16 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:02:09.
Uchwała Nr XXIII/135/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.646
ogłoszony:22.02.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:26:19 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:02:58.
Uchwała Nr XXIII/136/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.647
ogłoszony:22.02.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIX/110/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:30:33 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:03:18.
Uchwała Nr XXIII/137/2016

w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:31:40.
Uchwała Nr XXIV/138/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla MIasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-08 11:40:34.
Uchwała Nr XXIV/139/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.889
ogłoszony:10.03.2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kunów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-08 11:51:33 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:04:04.
Uchwała Nr XXIV/141/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1260
ogłoszony:12.04.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-08 11:56:26 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:05:32.
Uchwała Nr XXIV/142/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej Nr 0650T Godów - Doły Biskupie ( w msc. Doły Biskupie) od km 1+090 do 1+790, dł.700 mb"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:00:56.
Uchwała Nr XXIV/143/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej Nr 0653T Zagaje Boleszyńskie - Chocimów (w msc.Małe Jodło od km 0+000 do km 0+400, dł.400 mb"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:03:11.
Uchwała Nr XXIV/144/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Zakup łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla ZOZ Ostrowiec Św."

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:04:57.
Uchwała Nr XXV/145/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.890
ogłoszony:10.03.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-03-10 10:42:01 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:06:54.
Uchwała Nr XXVI/146/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1168
ogłoszony:05.04.2016

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 10:47:43 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:07:40.
Uchwała Nr XXVI/147/2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/241/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego, członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla, rady sołeckiej przysługuje dieta.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 10:52:09.
Uchwała Nr XXVI/148/2016

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla MIasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 10:53:57.
Uchwała Nr XXIV/140/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2016-03-08 11:54:31 | Data modyfikacji: 2020-12-07 14:05:06.
Uchwała Nr XXVI/149/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 10:56:21.
Uchwała Nr XXVI/150/2016

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0,0353 ha położonej w msc.... gmina Kunów, do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2016-04-06 10:59:23 | Data modyfikacji: 2020-12-07 14:08:09.
Uchwała Nr XXVI/151/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1169
ogłoszony:05.04.2016

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2016 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:01:32 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:09:13.
Uchwała Nr XXVI/152/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2015 - 2020

Uchwała (*.pdf)

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/152/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31.03.2016r. (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:03:02.
Uchwała Nr XXVI/153/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1320
ogłoszony:20.04.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:11:25 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:09:42.
Uchwała Nr XXVI/154/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016-2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:15:02.
Uchwała Nr XXVII/155/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/119/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:20:50.
Uchwała Nr XXVII/156/2016

w sprawie przyjęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:22:31.
Uchwała Nr XXVII/157/2016

w sprawie łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w roku 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:24:52.
Uchwała Nr XXVII/158/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2369
ogłoszony:26.07.2016

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kunów i Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:27:00 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:10:24.
Uchwała Nr XXVII/159/2016

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:28:41.
Uchwała Nr XXVII/160/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1621
ogłoszony:20.05.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:30:33 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:11:07.
Uchwała Nr XXVII/161/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Zakup łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla ZOZ Ostrowiec Św."


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:32:45.
Uchwała Nr XXVIII/162/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1820
ogłoszony:13.06.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 10:52:07 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:11:50.
Uchwała Nr XXVIII/163/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 10:54:45.
Uchwała Nr XXVIII/164/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1756
ogłoszony:03.06.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/115/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu konmtroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 10:57:59 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:12:27.
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2015
ogłoszony:30.06.2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała (*.pdf)

Sprawozdanie cz. I (*.pdf)

Sprawozdanie cz. II (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 10:59:36 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:13:35.
Uchwała Nr XXVIII/166/2016

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2015 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:16:02.
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1798
ogłoszony:08.06.2016

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kunów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunów dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkól podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kunów lub Przyjętych do prowadzenia od Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:19:36 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:14:32.
Uchwała Nr XXVIII/168/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 308/99 o pow: 0.2275 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:27:41.
Uchwała Nr XXVIII/169/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 308/97 o pow: 0.3039 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:31:06.
Uchwała Nr XXVIII/170/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok przedstawionego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:34:24.
Uchwała Nr XXIX/171/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/119/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:32:01 | Data modyfikacji: 2016-07-05 10:32:15.
Uchwała Nr XXIX/172/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2289
ogłoszony:19.07.2016

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w Kunowie w latach 2012 - 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:35:36 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:15:26.
Uchwała Nr XXIX/173/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najeemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:38:11.
Uchwała Nr XXIX/174/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2290
ogłoszony:19.07.2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:39:43 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:15:50.
Uchwała Nr XXIX/175/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2291
ogłoszony:19.07.2016

w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:41:21 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:16:13.
Uchwała Nr XXIX/176/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2468
ogłoszony:02.08.2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:43:16 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:16:56.
Uchwała Nr XXIX/177/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2292
ogłoszony:19.07.2016

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-05 10:45:15 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:17:25.
Uchwała Nr XXIX/178/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2293
ogłoszony:19.07.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:45:16 | Data modyfikacji: 2016-08-17 10:17:48.
Uchwała Nr XXX/179/2016

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:44:31.
Uchwała Nr XXX/180/2016

w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:46:05.
Uchwała Nr XXX/181/2016

w sprawie współdziałania w partnerstwie w celu realizacji w latach 2016 - 2018 Projektu konkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:51:36.
Uchwała Nr XXXI/182/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2594
ogłoszony:19.08.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-08 10:47:04 | Data modyfikacji: 2016-09-21 11:36:03.
Uchwała Nr XXXI/183/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania "Krzemienny Zlot 2016"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-08 10:49:22.
Uchwała Nr XXXI/184/2016

w sprawie zaopiniowania zmiany granic aglomeracji Kunów

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-08 10:50:31.
Uchwała Nr XXXII/185/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2725
ogłoszony:08.09.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:59:09 | Data modyfikacji: 2016-09-21 11:37:05.
Uchwała Nr XXXII/186/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:02:05.
Uchwała Nr XXXII/187/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul.Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:05:55.
Uchwała Nr XXXII/188/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:08:32.
Uchwała Nr XXXII/189/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2657
ogłoszony:01.09.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:10:56 | Data modyfikacji: 2016-09-21 11:37:35.
Uchwała Nr XXXII/190/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2658
ogłoszony:01.09.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/174/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:13:32 | Data modyfikacji: 2016-09-21 11:38:05.
Uchwała Nr XXXII/191/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2659
ogłoszony:01.09.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016 r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:16:01 | Data modyfikacji: 2016-09-21 11:38:32.
Uchwała Nr XXXII/192/2016

w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Uchwała (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.zip)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:18:56.
Uchwała Nr XXXIII/193/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 065T (ul.Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-09 11:30:19.
Uchwała Nr XXXIV/194/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów".

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-06 09:58:39.
Uchwała Nr XXXIV/195/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciekolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:02:43.
Uchwała Nr XXXIV/196/2016

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 673/1 o powierzchni 0.0067 ha położonej w msc.... gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:06:04 | Data modyfikacji: 2020-12-15 08:37:58.
Uchwała Nr XXXIV/197/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3034
ogłoszony:07.10.2016

w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń remizy strażackiej w Kunowie i pomieszczeń przynależnych do remizy

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:08:12 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:41:47.
Uchwała Nr XXXIV/198/2016

w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów"

Uchwała (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:09:58.
Uchwała Nr XXXIV/199/2016- Dz.Urz.Woj.2016.3149
ogłoszony:21.10.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:14:39 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:42:29.
Uchwała Nr XXXIV/200/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:17:46.
Uchwała Nr XXXV/201/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3162
ogłoszony:25.10.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:47:39 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:43:19.
Uchwała Nr XXXV/202/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:50:21.
Uchwała Nr XXXV/203/2016

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 336018T Podlubiennik - Sadłowizna"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:53:02 | Data modyfikacji: 2016-10-14 13:53:12.
Uchwała Nr XXXVI/204/2016

w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:43:45 | Data modyfikacji: 2016-11-04 08:44:05.
Uchwała Nr XXXVI/205/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:46:56.
Uchwała Nr XXXVI/206/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3309
ogłoszony:07.11.2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:48:18 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:44:30.
Uchwała Nr XXXVI/207/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3310
ogłoszony:07.11.2016

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:50:52 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:45:03.
Uchwałą Nr XXXVI/208/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3439
ogłoszony:22.11.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:54:09 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:46:06.
Uchwała Nr XXXVI/209/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-04 08:56:18.
Uchwała Nr XXXVII/210/2016

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-14 12:50:51.
Uchwała Nr XXXVIII/211/2016

w sprawie przyjęcia "Kompleksowego planu rozwoju szkół Gminy Kunów na lata 2017 - 2023"

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:28:02.
Uchwała Nr XXXVIII/212/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3814 ogłoszony:08.12.2016

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie


 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:32:19 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:47:15.
Uchwała Nr XXXVIII/213/2016

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:34:11.
Uchwała Nr XXXVIII/214/2016

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0,0353 ha położonej w msc....gmina Kunów, do realizacji własnych gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:36:44 | Data modyfikacji: 2020-12-07 14:10:22.
Uchwała Nr XXXVIII/215/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3622 ogłoszony:06.12.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:37:58 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:48:14.
Uchwała Nr XXXVIII/216/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3623 ogłoszony:06.12.2016

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:39:16 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:48:49.
Uchwała Nr XXXVIII/217/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3624 ogłoszony:06.12.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:47:00 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:49:26.
Uchwała Nr XXXVIII/218/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3625 ogłoszony:06.12.2016

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:48:41 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:50:03.
Uchwała Nr XXXVIII/219/2016

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wowdę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Kunów w okresie od 1.01.2017 do 31.03.2017 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:50:54.
Uchwała Nr XXXVIII/220/2016

w sprawie ustalenia dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:52:36.
Uchwała Nr XXXVIII/221/2016

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:54:12.
Uchwała Nr XXXVIII/222/2016

w sprawie Programu Wspólpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:55:58.
Uchwała Nr XXXVIII/223/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3996 ogłoszony:14.12.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:57:40 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:51:02.
Uchwała Nr XXXVIII/224/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF GminyKunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:00:02.
Uchwała Nr XXXIX/225/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.4219
ogłoszony:30.12.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:00:46 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:51:53.
Uchwała Nr XXXIX/226/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:03:23.
Uchwała Nr XXXIX/227/2016

zmieniająca uchwałę Nr XLI/293/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:07:25.
Uchwała Nr XXXIX/228/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.4126
ogłoszony:21.12.2016

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:09:14 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:52:34.
Uchwała Nr XL/229/2016

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:04:23.
Uchwała Nr XL/230/2016 - Dz.Urz.Woj.2017.359
ogłoszony:18.01.2017

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunó na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:05:56 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:53:34.
Uchwała Nr XL/231/2016 - Dz.Urz.Woj.2017.360
ogłoszony:18.01.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:07:55 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:54:06.
Uchwała Nr XL/232/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady MIejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:10:20.
Uchwała Nr XL/233/2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:12:03.
Uchwała Nr XL/234/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawcy, który jako ostatni korzystał z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:14:23.
Uchwała Nr XL/235/2016

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z nabyciem na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boksycka gm. Kunów stanowiącej część działki nr 41/9 o powierzchni ogólnej 1.4162 ha będącej własnością osoby fizycznej 

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:17:28.
Uchwała Nr XL/236/2016

w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.03.2012 r. Nr XXIV/164/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1310 o pow: 0.30 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00041714/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:22:03.
Uchwała Nr XL/237/2016 - Dz.Urz.Woj.2017.306
ogłoszony:13.01.2017

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:23:43 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:54:44.
Uchwała Nr XL/238/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

Uchwała (*.pdf)

Plan pracy (*.pdf)

 
 
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:24:51.

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Ziemba Iwona
zmodyfikowano
2022-10-18 12:11 przez Ziemba Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
42
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.